• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Публічна інформація

Програми виїзду експертних груп для проведення акредитаційної експертизи ОП

2023-2024 навчальний рік

Програма онлайн візиту (зі змінами) експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 014 Середня освіта освітньої програми Середня освіта (Природничі науки) за першим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 06 березня по 08 березня 2024 року.

Відкрита зустріч з експертами: ID 22820, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, ОП Середня освіта (Природничі науки)

07 березня 2024 р. 14:15 год.
Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76251887839?pwd=gIN5hHCeWYal0NOYMlqdyegubFenL7.1

Ідентифікатор конференції: 762 5188 7839

Пароль: 2020


Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 "Професійна освіта" освітньої програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» за першим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 19 лютого по 21 лютого  2024 року.

Відкрита зустріч з експертами: ID 40626, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)»

19 лютого 2024р. 15:40 год
Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/87656778257?pwd=xcAQcT3fFBiq61WeNzblINlDUtW8tD
Ідентифікатор конференції:  876 5677 8257
Пароль: 2024


Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 112 «Статистика» освітньої програми «Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)» за другим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 16 жовтня по 18 жовтня  2023 року.

Відкрита зустріч з експертами: ID 24170, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, ОП «Статистика (Фінансова, страхова та комп’ютерна статистика)»

16 жовтня 2023р. 17:00
Підключитись до конференції Zoom: https://kdpu-edu-ua.zoom.us/j/83837378794?pwd=K3Q2b1V2a09HaHA3bFY3YUtCMWlzZz09
Ідентифікатор конференції: 838 3737 8794
Пароль: 2023


Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 «Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта (Цифрові технології)» за другим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 05 жовтня по 07 жовтня  2023 року.

Відкрита зустріч з експертами: ID 53364 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка,  ОП "Професійна освіта (Цифрові технології)".

5 жовтня 2023 р. 16:00 – 16:30
Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/84885148901?pwd=ZUNZODAxRk5ES3JzQ3kxZytVa0dQZz09
Ідентифікатор конференції:  848 8514 8901
Пароль: 2023


Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» за другим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 25 вересня по 27 вересня 2023 року.

Відкрита зустріч з експертами: ID 53364 Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, ОП " Управління фінансово-економічною безпекою".
25 вересня 2023р. 16:00
Підключитись до конференції Zoom: https://us05web.zoom.us/j/86770155819?pwd=jbNaqDk0k49Bwv71CN1m3ajNeVkadA.1
Ідентифікатор конференції: 867 7015 5819
Пароль: 2023


Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 053 «Психологія» освітніх програм «Психологія (практична психологія)» та «Психологія бізнесу та управління» за другим рівнем вищої освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка з 21 вересня по 23 вересня 2023 року.

Відкрита зустріч з експертами:  ID 17396, 53299 ЦДУ імені Володимира Винниченка, ОП «Психологія (практична психологія)», «Психологія бізнесу та управління»
21 вересня 2023р. 16:00-16:30
Підключитись до конференції Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83714927004?pwd=Zm1UZ2kvQWYxMis2dDVoSFVwSlRzZz09
Ідентифікатор конференції: 837 1492 7004
Пароль: 023

2022-2023 навчальний рік

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка

 

2020-2021 навчальний рік

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Право» за спеціальністю 081 Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка з використанням технічних засобів відеозв’язку

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Дошкільна освіта та Початкова освіта», «Дошкільна освіта» підготовки фахівців другого рівня вищої освіти за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»

Програма on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у період з 01.03.2021 до 03.03.2021.

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка у період з 17.02.2021 по 19.02.2021 року освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» (ID у ЄДЕБО 17352, процедура №1750) за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа №166/АС-21)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «014 Середня освіта» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньої програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка

 

2019-2020 навчальний рік

Програма акредитаційної експертизи ОПП Право

Програма акредитаційної експертизи ОПП Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка освітньої програми «Дошкільна освіта та Початкова освіта»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти (ID у ЄДЕБО 25357) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта (Географія) та краєзнавчо-туристична робота» (ID у ЄДЕБО 17372) за першим рівнем вищої освіти

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Програма проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку освітньої програми «Середня освіта (Хімія та Біологія)

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» підготовки магістрів за спеціальністю 291 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Програма онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизиз використанням технічних засобів відеозв’язкуосвітньої програми «Середня освіта (Природничі науки)»

Програма роботи експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Правоохоронна діяльність» за другим рівнем вищої освіти

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись