• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Звіти експертних груп

Звіти експертних груп

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 40626 "Професійна освіта (Цифрові технології)"  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 22820  "Середня освіта (Природничі науки)"  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 24170 "Статистика (Фінансова, страхова та комп'ютерна статистика)"  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 112 Статистика

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 53366 "Професійна освіта (Цифрові технології)"  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 015 Професійна освіта

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 53364 Управління фінансово-економічною безпекою  другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 Менеджмент

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 17396 Психологія (практична психологія) другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія

ЗВІТ Про результати акредитаційної експертизи освітньої програми 53299 Психологія бізнесу та управління другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 053 Психологія

 

Звіти експертних груп

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Право" (бакалавр)

Звіти експертних груп

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Право"

Звіти експертних груп

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Освітні, педагогічні науки"

Звіти експертних груп

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми "Дошкільна освіта та Початкова освіта"

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись