• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2025 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21червня 2024 р. на електронні адреси уповноважених осіб. 

Назва спеціальності, предметної спеціальності

Назва освітньої програми

Особа, відповідальна за громадське обговорення

Для всіх категорій педагогічних працівників

Особливості організації освітнього процесу, консультацій  і корекції різних поведінкових порушень дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія. Асистент вчителя»

 

Завітренко Доларес Жораївна

[email protected]

Для всіх категорій педагогічних працівників 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Розвиток цифрової компетентності в умовах безпечного інформаційного середовища

Трифонова Олена Михайлівна

[email protected]

Для всіх категорій педагогічних працівників

15 годин

Профілактика психологічного вигорання працівників освіти в воєнний та повоєнний періоди

Мельничук Ірина Ярославівна

[email protected]

012 Дошкільна освіта

Безпечний освітній простір закладу дошкільної освіти: інструменти, технології, досвід

Котелянець Юлія Сергіївна

[email protected]

013 Початкова освіта

Сучасний освітній простір початкової школи: інструменти, технології, досвід

 Андросова Наталія Миколаївна

[email protected]
 

014.021 Англійська мова та зарубіжна література

Технології навчання англійської мови

Апалат Ганна Павлівна

[email protected]

014.03 Середня освіта (Історія та громадянська освіта)

Шкільна історична освіта: проблеми і перспективи Нової української школи

Мельничук Костянтин Сергійович

 [email protected]

014.04 Середня освіта (Математика)

 Інтеграція у навчанні математики

Ботузова Юлія Володимирівна

 [email protected]

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Сучасні освітні тренди та технології навчання біології, екології та здоров’я людини

Аркушина Ганна Феліксівна

[email protected]

014.06 Середня освіта (Хімія)

Хімія Нової української школи. Педагогічні інструменти для ефективного впровадження інформаційних технологій в освітній процес з хімії

Бохан Юлія Володимирівна

[email protected]

 

014.09 Середня освіта (Інформатика)

Професійний розвиток вчителя інформатики

Лупан Ірина Володимирівна

[email protected]

 

014.10 Середня освіта (Технології)

Інноваційні підходи до вивчення технологій у закладах загальної середньої освіти

Мироненко Наталя Василівна

[email protected]

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

«Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності вчителя фізичної культури»

Шевченко Ольга Володимирівна

[email protected]

014.13 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво)

«Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво). Арт- комунікації»

Колоскова Жанна Володимирівна

[email protected]

014.15 Середня освіта (природничі науки) Інтеграція природничої освіти

Подопригора Наталія Володимирівна

[email protected]

011 Освітні, педагогічні науки

30 годин

Сучасні технології психологічної допомоги особистості в воєнний та повоєнний  періоди

Мельничук Ірина Ярославівна

[email protected]

011 Освітні, педагогічні науки

«Інновації в освіті та науці (за фаховим спрямуванням)»

Кравцова Тетяна Олександрівна

[email protected]

011 Освітні, педагогічні науки

«Інновації в діяльності керівника гуртка закладів позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної освіти (за напрямами)»

Кравцова Тетяна Олександрівна

[email protected]

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись