istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Навчально-методичне забезпечення (магістр)

Освітні компоненти 2022-2023 н.р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» 2021-2022

2 курс, 3 семестр 2022-2023 н.р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Право» 2022-2023

1 курс, 1 семестр 2022-2023 н.р.

1 курс, 2 семестр 2022-2023 н.р.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Правоохоронна діяльність» 2021-2023

2 курс, 3 семестр 2022-2023 н.р.

2 курс, 4 семестр 2022-2023 н.р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Правоохоронна діяльність» 2022-2024

1 курс, 1 семестр 2022-2023 н.р.

1 курс, 2 семестр 2022-2023 н.р.

 

 

 

Архів навчально-методичного забезпечення

 

СпеціальністьОсвітні програмиСилабуси дисциплін

081 Право

 Право

1. "Цивільний захист"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

2. "Філософія права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

3. "Актуальні проблеми адміністра тивного права та адміністра тивна реформа в україні"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

4. "Актуальні проблеми конституційного права україни"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

5. "Актуальні проблеми правової освіти"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

6. "Актуальні проблеми теорії права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

7. "Актуальні проблеми трудового права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

8. "Методологія та організація наукових досліджень"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

9. "Юридичний механізм захисту прав людини"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

10. "Захист права інтелектуальної власності"

Робоча програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

Силабус

11. Наскрізна програма практики

12. "Виробнича практика з правознавства"

Робоча програма

13. "Адміністративна юстиція"

Програма навчальної дисципліни

14. "Актуальні проблеми судової системи в україні"

Програма навчальної дисципліни

15. "Захист прав споживачів"

Програма навчальної дисципліни

16. "Інформаційне право"

Програма навчальної дисципліни

17. "Конституційне судочинство в Україні"

Програма навчальної дисципліни

18. "Сучасні правові системи"

Програма навчальної дисципліни

19. "Цивільний захист"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

20. "Філософія права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

21. "Проблеми реформування системи правоохоронних органів в Україні"

Робоча програма навчальної дисципліни 

Навчальна програма

Силабус

22. "Актуальні проблеми адміністративної відповідальності"

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Силабус

23. "Актуальні проблеми кримінального права та процесу"

Робоча програма навчальної дисципліни 

Навчальна програма

Силабус

24. "Актуальні проблеми фінансового та бюджетного права"

Робоча програма навчальної дисципліни 

Навчальна програма

Силабус

25. "Актуальні проблеми цивільного права"

Робоча програма навчальної дисципліни 

Навчальна програма 

Силабус

26. "Кримінологія"

Робоча програма навчальної дисципліни

Навчальна програма

Силабус


 

262 Правоохоронна діяльність

Правоохоронна
діяльність

1. "Цивільний захист"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

2. "Філософія права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

3. "Актуальні проблеми адміністративного процесу"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

4. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративна реформа в Україні"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

5. "Актуальні проблеми конституційного права"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

6. "Захист права інтелектуальної власності"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

7. "Юридичний механізм захисту прав людини"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

8. "Актуальні проблеми держави і права"

Програма навчальної дисципліни

9. "Актуальні проблеми аграрного, екологічного і земельного права"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

10. "Методологія та організація наукових досліджень"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

11. "Актуальні проблеми фінансового та бюджетного права"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

12. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт

13. "Цивільний захист"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

14. "Філософія права"

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

15. "Актуальні проблеми фінансового та бюджетного права"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма

Силабус

16. "Актуальні проблеми адміністртивної діяльності в поліції"

Програма навчальної дисципліни

Силабус

Робоча програма навчальної дисципліни

17. "Актуальні проблеми кримінального права"

Програма навчальної дисципліни

Силабус

Робоча програма навчальної дисципліни

18. "Актуальні проблеми кримінального процесу"

Програма навчальної дисципліни 

Силабус

Робоча програма навчальної дисципліни

19. "Актуальні проблеми цивільного права та процесу"

Програма навчальної дисципліни

Силабус

Робоча програма навчальної дисципліни

20. "Документування адміністративних правопорушень підрозділами поліції"

Програма навчальної дисципліни

21. "Організація охорони публічного порядку"

Програма навчальної дисципліни

22. "Основи судово-медичної експертизи"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

23. "Протидія та запобігання корупції"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

24. "Управління органами поліції"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

25. "Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

26. "Кримінально-виконвче право"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

27. "Кримінологія"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

28. "Оперативно-розшукова діяльність"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

29. "Особливості розслідування окремих видів злочинів"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

30. "Правозастосовна діяльність поліції"

Програма навчальної дисципліни

31. "Проблеми реформування системи правоохоронних органів України"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

32. "Публічне адміністрування"

Програма навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

33. "Адміністративна юстиція"

Програма навчальної дисципліни

34. "Міжнародне право"

Програма навчальної дисципліни

35. "Основи інформаційного права"

Програма навчальної дисципліни

36. "Превентивна робота поліції"

Програма навчальної дисципліни

37. "Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративна реформа в Україні"

Програма навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни (2018-2019н.р.)

Програма навчальної дисципліни (2019-2020н.р.)

38. Робоча програма виробничої практики у сфері правоохоронної діяльності

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність