istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Анкетування студентів

Анкетування студентів

Анкетування студентів ОП «Правоохоронна діяльність» щодо забезпечення якості освітнього процесу (1 курс)

Анкетування студентів ОП «Правоохоронна діяльність» щодо забезпечення якості освітнього процесу (2 курс)

Первинне опитування студентів першого курсу освітньої програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з метою виявлення латентних факторів вибору абітурієнтами закладу вищої освіти, спеціальності, освітньої програми для вступу та рівня адаптації до навчання в Університеті

Анкета "Оцінювання здобувачами вищої освіти ЦДПУ ім.В.Винниченка якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін"

 

Результати соціологічного опитування

Результати соціологічного опитування студентів 2018/2019 н.р.

Результати соціологічного опитування студентів 2019/2020 н.р.

Результати опитування (27-30.12.2022) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати опитування (після зимової сесії 2022-2023 н.р.) студентів освітньої програми «081 Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Результати анкетування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП "081 ПРАВО" щодо задоволеністю якістю освіти за обраною освітньою програмою (проведено 07-09.03.2023 р.)

Результати опитування студентів IV курсу бакалаврського рівня вищої освіти ОП ПРАВО щодо готовності продовжувати навчання у магістратурі (проведено 07-09.03.2023 р.)

Статистичні результати опитування роботодавців, стейкхолдерів щодо задоволеністю рівнем підготовки випускників ОП "Право" (проведено 20.04-04.05.2023р)