istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Мілова Тетяна Миколаївна

milovaзавідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2002 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: вчитель історії та правознавства; Національний університет внутрішніх справ, 2004 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, аспірантура, 2008 р.

Соболь Євген Юрійович

sobolEYдоктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Освіта:
Куп’янське медичне училище Харківської області, 2000 р. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: фельдшер;

Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2006 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Класичний приватний університет, докторантура, 2015 р.

Гриценко Володимир Григорович

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна, 1974 р. Спеціальність: Фізичне виховання. Кваліфікація: вчитель фізичного виховання; Київська вища школа МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського, 1983 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Академія МВС СРСР, 1991 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист-організатор управління у сфері правопорядку.

Кондратенко Віталій Миколайович

доктор юридичних наук, професор

Освіта:
Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), 2004 р. Спеціальність: Правоохоронна діяльність. Кваліфікація: юрист; Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), 2015 р. Спеціальність: Педагогіка вищої школи. Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Рябовол Лілія Тарасівна

доктор педагогічних наук, професор

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1991 р. Спеціальність: вчитель історії та англійської мови. Кваліфікація: вчитель історії та іноземної мови;

Київський юридичний інститут МВС України, 2004. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист .

Манжула Андрій Анатолійович

доктор юридичних наук, професор

Освіта:
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 2000 р. Спеціальність: «Правознавство». Кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін.

Зеленко Інна Павлівна

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Українська державна юридична академія (м. Харків), 1994 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист; Класичний приватний університет, 2015 р. Спеціальність: Педагогіка вищої школи. Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів; Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), ад’юнктура, 2000 р.

Кричун Юрій Анатолійович

Освіта: Одеський інститут внутрішніх справ, 2002 р. Спеціальність: Правоохоронна діяльність. Кваліфікація: юрист;
Одеський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ, 2003 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист;
Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, ад’юнктура, 2005 р.;
Класичний приватний університет, 2015 р. Спеціальність: Педагогіка вищої школи.  Кваліфікація: магістр, педагогіка вищої школи. Викладач університетів та вищих навчальних закладів;
Класичний приватний університет, 2019 р. Спеціальність: Геодезія та землеустрій. Кваліфікація: магістр геодезії та землеустрою.

Максименко Наталія Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999 р. Спеціальність: Початкове навчання. Кваліфікація: вчитель початкових класів; Національний університет внутрішніх справ, 2006 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист.

Окопник Олена Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Національна академія внутрішніх справ України, 1999 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист;

Національної академії внутрішніх справ України, магістратура, 2003 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист. Спеціалізація: науково-педагогічна.

Поляруш Світлана Іванівна

PoljarushSIкандидат історичних наук, доцент

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, 1986 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: вчитель історії та суспільствознавства;

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, аспірантура, 1995 р.; Міжрегіональна академія управління персоналом (м. Київ), 2001 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист.

Сокуренко Олена Анатоліївна

кандидат юридичних наук, доцент

Освіта:
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист;

Харківський національний університет внутрішніх справ, ад’юнктура, 2010 р.

Трошкіна Катерина Євгенівна

кандидат юридичних наук, доцент, спеціаліст з інтелектуальної власності

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2009 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії;

Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Київ), 2011 р. Спеціальність: інтелектуальна власність. Кваліфікація: професіонал з інтелектуальної власності;

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, магістратура, 2015 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист.

Чернік Світлана Дмитрівна

кандидат історичних наук, доцент

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: вчитель історії та правознавства;

Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, аспірантура, 2011 р.;

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2017 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: юрист.

Корнійченко Анастасія Олександрівна

доктор філософії зі спеціальності 081 Право, старший викладач

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2016 р. Спеціальність: Правознавство. Кваліфікація: бакалавр права;

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, магістратура, 2018 р. Спеціальність: Право. Кваліфікація: юрист, викладач права;

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, аспірантура, 2021 р.

Скляренко Ігор Васильович

доктор філософії зі спеціальності 081 Право, старший викладач

Освіта:
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2017 р. Спеціальність: Середня освіта (Історія). Кваліфікація: історик, вчитель історії та правознавства;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, магістратура, 2018 р. Спеціальність: Право. Кваліфікація: юрист;

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, аспірантура, 2021 р.

Крушеніцький Владислав Сергійович

лаборант

У 2020 році здобув кваліфікацію «бакалавр права, юрист» (диплом бакалавра з відзнакою).

У 2022 році здобув кваліфікацію «магістр правоохоронної діяльності» (диплом магістра з відзнакою) у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

В університеті працює з серпня 2021 року.