Відділ забезпечення якості та цифрового супроводу освіти

Пропозиції стейкхолдерів

Взаємодія зі стейкхолдерами

Стейкхолдери – зацікавлені сторони, фізичні та юридичні особи, які мають легітимний інтерес в освітній діяльності університету, тобто певною мірою залежать від неї або можуть на неї впливати.

Зокрема, до стейкхолдерів університету належать: роботодавці; здобувачі вищої освіти (студенти, аспіранти, докторанти), майбутні вступники та їх батьки; науково-педагогічні працівники та навчально-допоміжний персонал університету; тощо.

Розробка, перегляд та оновлення освітніх програм

Участь у розробці освітніх програм беруть:
- гарант освітньої програми;
- група забезпечення спеціальності;
- роботодавці;
- студенти.

З метою оновлення освітніх програм університет:
- проводить опитування роботодавців, випускників та студентів;
- залучає до участі у державній атестації представників роботодавців;
- вивчає й аналізує відгуки керівників практик про якість підготовки студентів.