• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наука

Результати підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних проблем

Результати підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних проблем

Завершився курс лекцій в рамках Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Цифровізація освіти та соціальні проблеми в сучасному техногенно-інформаційному суспільстві». Захід був організований Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка та Центром українсько-європейського наукового співробітництва.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулась Клочек Лілія Валентинівна – доктор психологічних наук, професор, проректор із наукової роботи ЦДУ ім. В. Винниченка.

Спікерами першої лекції були такі науковці:

Вони прочитали лекцію, що стосується теми «Організація STEM-орієнтованого освітнього середовища на засадах цифровізації». Застосування STEM-підходу на рівні загальної середньої освіти сьогодні є актуальним і вкрай необхідним, сприяє формуванню цілісної картини світу сучасної молоді. Інженерний підхід до винаходу позитивно впливає на формування й розвиток в учнів і студентів уміння визначити проблему, поставити задачу, організувати дослідження, що потребує консолідації знань із кількох галузей, а також презентувати власне оригінальне рішення.

На другій лекції спікером виступив Ренат Ріжняк – доктор історичних наук, професор, професор кафедри математики та цифрових технологій. Тема лекції: «Тенденції математичної освіти: аспекти застосування цифровізації та методів математичної статистики», в якій йшлось про інтегрований підхід до навчання математики з точки зору задачного матеріалу в контексті задач інтегративного змісту. Було поєднано математику, інформатику та економіку. Також автор розповів про моделювання математичних задач з використанням пакетів комп’ютерної математики. Лектор торкнувся і питання методів математичної статистики та інформаційно-комунікаційної технології в математичній освіті, яке розглянув у контексті проєктів, пов’язаних із часовими рядами для вивчення динаміки певного процесу або системи. Далі лектор розповів про проєкти, пов’язані з гендерними вимірюваннями та їх інструментами тощо.

Спікерами останньої лекції були такі викладачі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка:

  • Інна Ключник – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій;
  • Юлія Ботузова – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та цифрових технологій.

У ході лекції «Інноваційні ІКТ в навчанні математичних дисциплін» розглянуто особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні математичних дисциплін, які дозволяють зробити навчальний процес ефективним та індивідуалізованим. Розкрито сутність таких понять, як «інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання», «web-орієнтовані системи комп’ютерної математики», «мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики», «мобільні математичні середовища», подано загальну характеристику зазначених технологій і середовищ, а також визначено їх роль і місце у створенні методичних систем навчання математичних дисциплін у ЗВО.

За підсумками лекцій можна зробити висновок, що усі лектори доклали багато зусиль, щоб донести якнайбільше корисної інформації для учасників підвищення кваліфікації, а жваві дискусії свідчать про актуальність, важливість та цікавість розглянутих тем.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись