• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Аспірантура і докторантура

Вступ до аспірантури та докторантури

Спеціальності підготовки третього освітньо-наукового рівня (доктора філософії) у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка:

  • 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
  • 014 Середня освіта (фізика та астрономія) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
  • 032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;
  • 035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки;
  • 053 Психологія галузі знань 05 Гуманітарні науки;
  • 081 Право галузі знань 08 Право;
  • 113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика.

Конкурсні пропозіції - 2023

Конкурсні пропозиції

 

Рішення приймальної комісії - 2023

 

 

Регламентні документи

 

Етап перший

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДУ ім. В. Винниченка для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 2023 року

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
з 20 квітня 2023 р.
до 26 квітня 2023 р.

Прийом заяв та документів у ЦДУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі

з 27 квітня 2023 р.
до 28 квітня 2023 р.

Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 02 травня 2023 р.
до 08 травня 2023 р.
Проведення фахових вступних випробувань
не пізніше 10 травня 2023 р.
Зарахування на навчання осіб за кошти юридичних та фізичних осіб
Розклади вступних випробувань та консультацій в 2023 році
для здобуття ступеня доктора філософії

Додаткові вступні випробування (для вступу за неспорідненою спеціальністю)

Фахові вступні випробування

 

Етап другий

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання до ЦДУ ім. В. Винниченка для здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) 2023 року

Терміни

Етапи вступної кампанії (денна та заочна форми навчання)
з 17 липня 2023 р.
до 04 серпня 2023 р.

Прийом заяв та документів у ЦДУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі (аспіранти та докторанти)

з 17 липня 2023 р.
до 28 липня 2023 р.

Прийом заяв і документів у осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 31 липня 2023 р.
до 04 серпня 2023 р.
Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями
з 07 серпня 2023 р.
до 18 серпня 2023 р.
Проведення фахових вступних випробувань
не пізніше 31 серпня 2023 р.
Зарахування на навчання осіб за кошти державного бюджету та за кошти юридичних та фізичних осіб
Розклади вступних випробувань та консультацій в 2023 році
для здобуття ступеня доктора філософії

Додаткові вступні випробування (для вступу за неспорідненою спеціальністю)

Фахові вступні випробування

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДУ ім. В. Винниченка, написана власноруч

Під час подання заяви вступник особистим підписом підтверджує факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ЦДУ ім. В. Винниченка та пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Диплом  та додаток до диплому (оригінал та його копію) про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

4. Військово-обліковий документ (оригінал та його копію) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
5.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7.

Особовий листок з обліку кадрів за формою № П-2ДС (для державних службовців)

8. Список опублікованих наукових праць (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної наукової спеціальності
9.

Довідку з місця роботи

10.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності)

11. Довідка для внутрішньо переміщених осіб (за наявності)
12. Папку швидкозшивач картону
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ЦДУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка для іноземних громадян

№ з/п

Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України

5.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

6.

Дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або список опублікованих наукових праць і винаходів (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання)

 Перелік документів при вступі на навчаня до докторантури ЦДУ ім. В. Винниченка для громадян України

№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом (оригінал та його копію) доктора філософії/кандидата наук

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

5. Довідка з місця роботи
6.

Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ЦДУ ім. В. В. Винниченка, зі згодою бути науковим консультантом

7.

Рекомендація вченої ради університету щодо можливості зарахування до докторантури

8.

Перелік опублікованих праць з обраної спеціальності (зокрема публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені

 

Архівні документи

Конкурсні пропозіції - 2022

Конкурсні пропозиції

Рішення приймальної комісії - 2022

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics