• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Навчально-науковий відділ

Інформація про навчально-науковий відділ

Навчально-науковий відділ є структурним підрозділом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, через який здійснюється планування, організація та контроль наукової, науково-технічної, інноваційної, проєктної діяльності закладу; координація наукової роботи молодих учених і здобувачів вищої освіти; підготовка науково-педагогічних працівників і підвищення їх кваліфікації; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; розвиток наукової інфраструктури університету.

У своїй роботі навчально-науковий відділ керується законодавством України – Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України в сфері науки, нормативними документами ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Навчально-науковий відділ забезпечує реалізацію концепції наукової, науково-інноваційної діяльності університету, рішень вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора щодо  організації науково-дослідної роботи університету, розробляє, проводить та здійснює координацію наукових, спрямованих на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету та підвищення наукового рівня здобувачів вищої освіти.

Головна мета навчально-наукового відділу – забезпечення реалізації державної політики у сфері науки, науково-технічної, інноваційної діяльності в системі Міністерства освіти і науки України.

Основні напрями роботи навчально-наукового відділу:

– вирішення завдань щодо науково-методичного супроводу та контролю виконання науково-дослідних робіт кафедр;

– обробка й аналіз звітних матеріалів кафедр;

– підготовка звітних та інформаційних матеріалів про наукову, науково-дослідну, науково-технічну діяльність Університету;

– підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів; дійснення патентно-ліцензійної діяльності в університеті;

– розширення наукових контактів Університету з провідними освітніми закладами і дослідними центрами України та зарубіжжя;

– розробка, погодження та затвердження положень про наукові підрозділи університету;

– організація та проведення наукових заходів різного рівня;

–сприяння діяльності студентського наукового товариства та молодих учених університету;

–забезпечення участі університету в наукових конкурсах, програмах і грантах;

До структури навчально-наукового відділу входять підрозділи:

  • сектор міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами;

  • сектор проєктної діяльності;

  • сектор науково-дослідної роботи студентів;

  • сектор підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись