• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наука

Напрями наукової діяльності університету

Наукова та науково-технічна діяльність Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (далі – ЦДУ ім. В. Винниченка) є невід'ємною складовою освітньої діяльності закладу і провадиться відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", «Про наукову та науково-технічну діяльність» з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.03.2019 № 338 «Про державну атестацію закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» ЦДПУ ім. В. Винниченка провадить діяльність за науковими напрямами:

За результатами засідання атестаційної комісії наказом Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 № 372 «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» визначено атестаційні оцінки та віднесено ЗВО до відповідних кваліфікаційних груп. ЦДПУ ім. В. Винниченка віднесено до групи В.

*До групи В відносяться заклади вищої освіти, дослідження і розробки яких виконуються на задовільному професійному рівні та мають значення насамперед для забезпечення належного рівня освітнього процесу в закладах вищої освіти.

 На університет розповсюджуються гарантії забезпечення наукової (науково-технічна) діяльності, визначені Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за науковим напрямом «Суспільні науки»

Експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти за науковим напрямом «Математичні науки та природничі науки»

Результати державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

 

 
 
 
 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись