• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Наука

Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень

Міждисциплінарний науковий центр прикладних досліджень – МНЦПД (Interdisciplinary Scientific Center Applied Research – ISCAR) Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка створений з метою отримання науковими й науково-педагогічними працівниками університету, студентами, аспірантами й докторантами наукових результатів в галузі міждисциплінарних прикладних досліджень за такими напрямами:

 1. Історія, філософія та соціологія науки.
 2. Економічна історія. Кліометрія.
 3. Математико-статистичні методи в історичних дослідженнях. Квантитативна історія. Історична інформатика.
 4. Прикладні дослідження в спеціальних історичних дисциплінах.
 5. Математико-статистичні методи в соціології, політології, психології, педагогіці.
 6. Математичні й комп’ютерні моделі складних систем.
 7. Фізико-математичне моделювання природних процесів і явищ.
 8. Фінансова математика, випадкові процеси й управління ризиками.
 9. Прикладна лінгвістика.
 10. Соціоніка.
 11. Рецептивна поетика.
Результати досліджень

Напрямок 1. Побудова та дослідження складних гендерних індексів на національному, субнаціональному та корпоративному рівнях; проведення кількісного та якісного аналізу результатів гендерного аудиту та експертизи

Напрямок 2. Наукометрія наукових досліджень. Рейтингування діяльності освітніх закладів

Напрямок 3. Квантитативна історія. Історія науки і техніки

Команда центру
 • Ріжняк Ренат Ярославович – дослідник, керівник центру (історія науки і техніки, технології навчання математики, міждисциплінарні дослідження);
 • Акбаш Катерина Сергіївна – дослідниця (теорія екстремальних значень, аналіз даних, гендерна статистика, наукометричні дослідження);
 • Ботузова Юлія Володимирівна – дослідниця (методика навчання математики, дистанційне навчання, ІКТ в навчанні математики);
 • Дефорж Ганна Володимирівна – дослідниця (історія біології та медицини, історія науки і техніки, теорія еволюції, методика навчання біології, методика навчання здоров’я людини, медицина та здоров’язбереження);
 • Кіндей Леся Григорівна – дослідниця (актуальні проблеми лінгводидактики в початковій школі та закладах дошкільної освіти, проблеми граматики сучасної української мови, проблеми українського діалектного та історичного словотворення, історичної граматики української мови);
 • Клочек Лілія Валентинівна – дослідниця (психологія справедливості у соціальних взаємодіях; психологічні аспекти морального розвитку особистості; розвиток процесів самосвідомості особистості підліткового та раннього юнацького віку, психологічна допомога особам із посттравматичним стресовим розладом);
 • Луньова Марія Валентинівна – дослідниця (математичне моделювання; хвильові процеси в рідинах);
 • Михида Сергій Павлович – дослідник (українська література, теорія літератури, психопоетика, модернізм);
 • Пасічник Наталя Олексіївна – дослідниця (економіка та історія економіки, методика навчання економіки, міждисциплінарні дослідження);
 • Растригіна Алла Миколаївна – дослідниця (концептуально-наукове спрямування: педагогіка свободи у контексті реалізації мистецької освітньої парадигми ХХІ ст.; культурний код нації як основа розвитку національної самосвідомості студентської молоді; арт-комунікації у системі вітчизняної та зарубіжної мистецько-педагогічної освіти);
 • Рєзіна Ольга Василівна – дослідниця (методика навчання інформатики, програмування, комп’ютерне опрацювання текстів);
 • Садовий Микола Ілліч – дослідник (дидактика та методологія фізики, трудового навчання, технологій, професійної освіти, технічних дисциплін; цифрове освітнє середовище);
 • Сальник Ірина Володимирівна – дослідниця (сучасні питання теорії та методики навчання фізики та природничих наук, STEM-освіта, імерсивні технології навчання);
 • Соболь Євген Юрійович – дослідник (адміністративно-правові засади захисту прав і свобод осіб з інвалідністю, адміністративне право, адміністративна відповідальність, інформаційне право, адміністративно-правове забезпечення вразливих верств населення);
 • Ткачук Андрій Іванович – дослідник (дослідження неохолоджуваних сенсорів ІЧ-випромінювання на основі InAs та InSb p-n-переходів);
 • Трифонова Олена Михайлівна – дослідниця (цифровізація освітнього процесу з природничих наук та технічних дисциплін);
 • Фурсикова Тетяна Володимирівна – дослідниця (інформаційні технології та системи, цифровізація освітнього середовища закладу вищої освіти, дистанційне навчання, розвиток професійної медіакультури сучасного фахівця);
 • Харченко Юлія Володимирівна – дослідниця (соціальна філософія, онтологія, філософія науки, складні системи, комунікації, трансцендентологія);
 • Чистякова Людмила Олександрівна – дослідниця (теорія і практика технологічної та професійної освіти, екологічна культура, декоративно-ужиткове мистецтво).
Документація Центру
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись