• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Студентське наукове товариство

Наукова діяльність студентів університету у 2023-2024 навчальному році

В університеті функціонує Студентське наукове товариство, яке є ініціатором та організатором різних організаційних форм наукової діяльності. Студенти приймають участь у студентських наукових конференціях, тренінгах, наукових семінарах та інших заходах науково-пізнавального спрямування, які проводяться на базі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка та інших закладів вищої освіти України.

Протягом 2023-2024 навчального року в університеті було проведено 11 наукових студентських конференцій. Серед них: 1 – міжнародна, 5 – всеукраїнські, 5 – загальновузівські.

Підсумки наукової діяльності студентів університету у 2022-2023 навчальному році: регіональний, всеукраїнський та міжнародний рівень

В університеті успішно функціонує 131 гурток і проблемна група. Найбільше гуртків на факультеті математики, природничих наук та технологій – 40, факультеті педагогіки, психології та мистецтв – 34,. До наукової діяльності в них залучено 1007 студентів, що становить 27 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють 135 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають більше 90 %.

Протягом 2022-2023 навчального року в університеті було проведено одинадцять студентських наукових конференцій. Серед них: 1 – міжнародна, 5 – всеукраїнські, 5 – загальновузівські.

Підсумки науково-дослідної роботи студентів університету за 2022 рік

На даний час в університеті успішно функціонує 131 гурток і проблемна група. До наукової діяльності в них залучено 1007 студентів, що становить 27 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють 135 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають більше 90 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2022 року їх було проведено 12. Серед них: 1 – міжнародна, 4 – всеукраїнські, 7– загальновузівські. Цей показник є свідченням  уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Підсумки наукової діяльності студентів університету у 2021-2022 навчальному році: регіональний, всеукраїнський та міжнародний рівень

Підсумки наукової діяльності студентів університету у 2021-2022 навчальному році: регіональний, всеукраїнський та міжнародний рівень

На даний час в університеті успішно функціонує 162 гуртки і проблемні групи. Найбільше гуртків на факультеті педагогіки, психології та мистецтв – 49, факультеті математики, природничих наук та технологій – 44. До наукової діяльності в них залучено 1235 студентів, що становить 37 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють 165 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають більше 90 %.

Протягом 2021-2022 н. р. було проведено 12 студентських наукових конференцій. Серед них: 1 – міжнародна, 5 – всеукраїнські, 6 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Діяльність студентського наукового товариства Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Підсумки наукової діяльності студентів університету за 2020‒2021 н.р.

На даний час в університеті успішно функціонує 202 гуртка і проблемні групи. Найбільше гуртків на фізико-математичному факультеті – 45, факультеті педагогіки та психології – 33. До наукової діяльності в них залучено 1636 студентів, що становить 43 % від загальної кількості. Керівництво гуртками та проблемними групами здійснюють майже 200 провідних науково-педагогічних працівників. Серед них професори та кандидати наук складають 75 %.

Одним із найбільш вагомих показників якості науково-дослідної роботи студентів у закладі вищої освіти є наукові студентські конференції.

Протягом 2020−2021 навчального року їх було проведено 11. Серед них: 2 – міжнародні, 4 – всеукраїнські, 5 – загальновузівські. Цей показник є свідченням уваги деканатів і кафедр до проблем розвитку студентської науки і зростаючого рівня їхньої активної організаційної діяльності у даному напрямку.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись