• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Громадське обговорення проєкту освітньої програми Проєктування швейних виробів, трудове навчання та технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Проєктування швейних виробів, трудове навчання та технології зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Оксана Абрамова / [email protected]

Громадське обговорення проєкту освітньої програми Середня освіта (Захист України та фізична культура) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Середня освіта (Захист України та фізична культура) зі спеціальності 014.16 Середня освіта (Захист України) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою. 

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 20 лютого 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Ольга Шевченко / [email protected]

Звіт

Громадські обговорення проєктів освітніх програм третього (освітньо-наукового) (доктор філософії) рівня вищої освіти на 2023-2024 н.р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 грудня 2022 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Громадські обговорення проєктів освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2023-2024 н.р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 грудня 2022 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Громадські обговорення проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2023-2024 н.р.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 грудня 2022 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись