• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Громадські обговорення проєктів освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2024-2025 н.р.

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 грудня 2023 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Громадські обговорення проєктів освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2024-2025 н.р.

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із  підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 грудня 2023 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Громадське обговорення проєкту ОНП «Освітні, педагогічні науки» третій (освітньо-науковий) рівень вищої світи доктор філософії за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

 Проєкт освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки»

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 листопада 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Філоненко Оксана Володимирівна / [email protected]

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм (силабусів) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на 2023-2024 н. р., розробленими в межах участі в міжнародному проєкті Еразмус+ "UTTERLY"
Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників".
Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 9 листопада 2023 р. на електронні адреси уповноважених осіб.

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 вересня 2023 р. на електронні адреси уповноважених осіб.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись