• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 09 вересня 2023 р. на електронні адреси уповноважених осіб.

Громадське обговорення проєкту освітньої програми Право третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми ПРАВО третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений у зв’язку з прийняттям стандарту вищої освіти для третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти за спеціальністю 081 Право від 31.07.2023 р.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 07 вересня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Андрій Манжула/ [email protected]

Звіт громадського обговорення

Громадське обговорення проєкту освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений у зв’язку з прийняттям професійного стандарту «Педагог професійного навчання» (наказ Інституту професійної освіти НАПН України від 29.12.2022 року № 38-ОД, дата внесення Мінекономіки до Реєстру професійних стандартів від 05.01.2023 https://register.nqa.gov.ua/profstandart/pedagog-profesijnogo-navcanna-2).

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 11серпня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Дмитро Соменко / [email protected]

Звіт за результатами обговорення

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників на 2024 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 16 червня 2023 р. на електронні адреси уповноважених осіб.

Громадське обговорення проєкту освітньої програми середня освіта (Фізична культура та захист України) і методика спортивно-масової роботи другого (магістерського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗАХИСТ УКРАЇНИ) І МЕТОДИКА СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ другого (магістерського) рівня вищої освіти

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу уповноваженої особи:  Ольга Шевченко / [email protected]

Звіт обговорення

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись