• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Громадське обговорення проєкту освітньої програми "Соціальна педагогіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Соціальна педагогіка зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 19 квітня 2024 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Руденко Юлія / [email protected]

Громадське обговорення проєкту освітньої програми "Освітні, педагогічні науки. Хореографічні студії" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми Освітні, педагогічні науки. Хореографічні студії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 11 квітня 2024 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Ростислав Ляшенко / r.ljashenko@gmail.com

Громадське обговорення проєкту освітньої програми «Практична філософія: аналітика суспільно-політичних процесів. Консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира пропонує для громадського обговорення проєкт освітньої програми «Практична філософія: аналітика суспільно-політичних процесів. Консалтинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у галузі знань 03 «Гуманітарні науки» зі спеціальності 033 «Філософія»

Проєкт підготовлений з метою започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 07 квітня 2024 р. на електронну адресу уповноваженої особи: Харченко Сергій Петрович / s.p.[email protected]

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 4 лютого 2024 р. на електронні адреси уповноважених осіб.

Громадські обговорення проєктів освітніх програм третього (освітньо-наукового) (доктор філософії) рівня вищої освіти на 2024-2025 н.р.

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Проєкти підготовлені з метою удосконалення освітніх програм із підготовки здобувачів вищої освіти.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 22 грудня 2023 року на електронну адресу уповноваженої особи.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись