pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Виробнича практика «Консультативно-психокорекційна»

Виробнича практика «Консультативно-психокорекційна» студентів ІV курсу спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання факультету педагогіки, психології та мистецтв тривала з 04.03.2024 по 29.03.2024 рр.

Завершилась виробнича практика магістрантів спеціальності 053 Психологія

Магістранти спеціальності 053 «Психологія» та "Психологія бізнесу і управління" завершили виробничу практику, яка тривала з 18.09.23 по 10.11.23 (метод. керівники від ЗВО канд. психол. наук, доц. Галушко Л. Я. та канд. психол. наук, доц. Радул І. Г., груп. керівник канд. психол. наук, доц. Близнюкова О.М.). Місцем проходження практики було обрано державні та приватні заклади освіти Кіровоградської та Миколаївської області, Центр психічного та фізичного здоров’я «Фенікс», приватна двомовна школа «Академія», психоневрологічний диспансер, реабілітаційний центр, що підтверджує бажання та готовність майбутніх спеціалістів охопити різні вектори надання психологічних послуг.

Виробнича практика «Психологічна служба в установах та організаціях»

Завершилась виробнича практика «Психологічна служба в установах та організаціях» у студентів другого (магістерського) рівня освіти заочної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» (метод. керівники від ЦДУ імені Володимира Винниченка канд. психол. наук, доц. Горська Г.О., канд. психол. наук, доц. Радул І. Г., груп. керівник канд. психол. наук, доц. Близнюкова О.М.). Магістранти вже працюють практичними психологами в закладах освіти Кіровоградської та Київської області та продемонстрували високий рівень професіоналізму, впроваджуючи найефективніші методи психологічної допомоги.

Чотиритижнева виробнича практика «Психодіагностична»

Студенти спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти пройшли першу чотиритижневу виробничу практику «Психодіагностична» (керівник доц. Галушко Л. Я.), де змогли у реальних умовах успішно застосувати знання, здобуті в університетських стінах.

Консультативно-психокорекційна практика студентів ІV курсу

Консультативно-психокорекційна практика студентів ІV курсу спеціальності 053 Психологія бакалаврського рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання факультету педагогіки, психології та мистецтв  тривала з 27.02.2023 по 27.03.2023 р.