pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Гостьова лекція «Безпечне освітнє кіберсередовище» для магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки

21 березня 2023 року у Google Meet була проведена гостьова лекція «Безпечне освітнє кіберсередовище» для магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки.

Гостьова лекція «Якісна школа – сучасний простір: практичні аспекти» для магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки

16 березня 2023 року в Classroom відбулась гостьова лекція «Якісна школа – сучасний простір: практичні аспекти» для 💫магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки.

Гостьова лекція ««Якісна школа – сучасний простір для комфортної освіти» для магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки

4 березня 2023 року на платформі Zoom відбулась гостьова лекція «Якісна школа – сучасний простір для комфортної освіти» для магістрантів та бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта та 011 Освітні педагогічні науки.

Гостьова лекція з дисципліни «Організація освітнього середовища в початковій школі» для другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

7 березня 2023 року на платформі Zoom гостьову лекцію для магістрів спеціальності 013 Початкова освіта з дисципліни  «Організація освітнього середовища в початковій школі» провела канадська вчителька наша випускниця за спеціальністю Початкова освіта. Англійська мова в початковій школі Уляна Станіславівна Бойко.

Розвиток «здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області» під час вивчення дисциплін професійної підготовки

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: _01 Освіта / Педагогіка___
Спеціальність: ___012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта__ 

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на факультеті педагогіки, психології та мистецтв освітній процес спрямований на стимуляцію естетичного розвитку особистості і характеризується наявністю наступних взаємопов’язаних складових: формування естетичної свідомості, розвиток потреби та вміння в здобувачів будувати своє життя за законами краси, утвердження ідеалів краси у всіх сферах діяльності.

// google analytics