pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Вітаємо з успішним захистом дисертації

Вітаємо Мартін Аліну Миколаївну із успішним захистом дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки з теми «Формування основ природознавства у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історії педагогіки України (ХХ – початок ХХІ століття)». Зичимо Аліні Миколаївні реалізації наукових знахідок в освітні проєкти, європейського визнання, здоров'я, кар'єрного зростання та творчої наснаги!

ПНПУ відзначає 110 років: зустріч науковців-психологів

30-31 травня 2024 року в Полтаві відбулася VI Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні координати розвитку особистості: реалії і перспективи», присвячена 110-річчю Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. У заході взяла участь докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка Тетяна Довга.

Волонтерський рух студентів-художників

Волонтерський рух студентів-художників у часи війни – це унікальний феномен, що виник в Україні під час збройного конфлікту. Це розповідь про роль майбутніх митців у підтримці та піднесенні духу народу, який переживає трагічні часи війни.

Відбувся захист курсових робіт (проєктів) студентів ІІІ курсу

Захист курсових робіт з образотворчого, музичного мистецтв та хореографії на ІІІ курсі – це важливий етап у навчанні студентів, який демонструє їхні знання, навички та творчий потенціал.

Прем’єра мюзиклу «Як монстри Рутенію рятували»

Важливою складовою авторського курсу професора Единбурського університету Найджела Осборна, запропонованого здобувачам освіти зі спеціальностей «014 Середня освіта (Музичне мистецтво)», «014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)», «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «024 Хореографія», «053 Психологія» у межах міжнародної об’єднаної програми «Арт-комунікації та травмоінформована допомога через мистецтво», є практична реалізація набутих знань, розумінь і способів дій у квазіпрофесійній діяльності. Тож під час щомісячних тренінгів професора відбувалося поступове залучення студентів до співтворчості з дітьми, однією із форм якого, за бажанням вихованців музичної школи № 2, стало створення мюзиклу «Як монстри Рутенію рятували». Головним завданням спільного творення з дітьми, стало набуття студентами досвіду арт-комунікаційної взаємодії з дитячою аудиторією різнорівневої музичної підготовки, концентруючись на процесі, а не на результаті.