pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Розклад - денна форма факультету педагогіки та психології

Освітній процес на факультеті педагогіки та психології організовано згідно з Положення про організацію освітнього процесу в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка на 2022-2023 навчальний рік та Графік освітнього процесу в ЦДПУ ім. В. Винниченка (2022-2023 н.р.) 

Графік практик для студентів денної форми навчання на факультеті педагогіки та психології (I півріччя 2023 – 2024 навчального року)

 

Розклад 1 семестр

Розклад занять (бакалавр) для студентів ІІ-ІV курсів (педагогіки та психології)

Розклад занять (бакалавр) для студентів ІІ-ІV курсів (мистецька освіта)

Розклад занять (бакалавр) для студентів І курсу

Розклад занять (магістр)

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (бакалавр) для студентів ІІ -ІV курсу

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (магістр)  І-ІІ курс (перехресний вступ)

Розклад зимової заліково-екзаменаційної сесії (магістр) ІІ курс (випускники)

 

Розклад 2 семестр

Начитка

Розклад занять (бакалавр)

Розклад занять (магістр)

Розклад державних екзаменів (бакалаври)

// google analytics