• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Міжнародна діяльність

Проєкт за програмою Європейського Союзу ERASMUS-JMO-2021-MODULE «Subnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities» SubGend

ERASMUS JMO 2021  jean monnet93 

Реєстраційний номер: 101047451

НазваSubnational gender equality: balance of EU values and Ukrainian realities (Субнаціональна гендерна рівність: баланс цінностей ЄС та українських реалій)

Тривалість: 1 червня 2022 – 31 травня 2025

Бюджет: 30 000 євро

Отримувач гранту: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Кропивницький, Україна)

Координатор: Катерина Акбаш;  тел.:+380506589684, e-mail: [email protected]

Робоча група проєкту
 

ПІБ

Посада

Роль у проекті

1.

Акбаш Катерина Сергіївна

Доцент кафедри математики та методики її навчання

керівник проекту, науковий співробітник/викладач

2.

Пасічник Наталя Олексіївна

Професор кафедри математики та методики її навчання

науковий співробітник/викладач, технічний працівник

3.

Ріжняк Ренат Ярославович

Професор кафедри математики та методики її навчання

адміністратор, науковий співробітник/викладач

4.

Соболь Євген Юрійович

Ректор

менеджер

5.

Клочек Лілія Валентинівна

Проректор з наукової роботи

менеджер

6.

Фурсикова Тетяна Володимирівна

Декан факультету математики, природничих наук та технологій

менеджер

7.

Суслова Юлія Юріївна

Головний бухгалтер

адміністратор

8.

Матвєєв Олександр Дмитрович

Проректор з адміністративно-господарської роботи

адміністратор

Резюме проєкту

В українському суспільстві як формально, так і неформально зберігається гендерна нерівність, поширені різноманітні гендерні стереотипи, простежується низький рівень обізнаності населення з питань гендерної рівності, відсутня достовірна та регулярно збирана статистика з розбивкою за статтю. На національному та субнаціональному рівнях гендерна нерівність має різні форми прояву, що ускладнює розробку та впровадження ефективних політичних заходів. На інституційному рівні гендерна нерівність в Україні практично не аналізується. Тому актуальним є дослідження гендерної (не)рівності, інформування громадськості з цього приводу та пропагування гендерної рівності на основі цінностей та передового досвіду країн ЄС.

Реалізація даного проекту є актуальною з точки зору засвоєння європейських цінностей, культури та досвіду у просуванні гендерної рівності, позбавлення від консервативних патріархальних стереотипів. Актуально це й у контексті становлення нової української школи як гендерно нейтральної.

Таким чином, головною метою проекту є популяризація гендерної проблематики серед різних верств населення та привернення уваги громадськості до просування гендерної рівності та універсального включення гендерних вимірів.

Реалізація проекту з вивчення та поширення механізмів та механізмів європейського досвіду гендерних досліджень в освіті стане продовженням співпраці з європейськими програмами TEMPUS (2009-2012, проект «Освітні вимірювання, адаптатовані до стандартів ЄС») та ERASMUS + (2015-2018, проект «Програма підготовки Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціям»), які успішно реалізовані та результати якого впроваджуються в університеті. Цей факт дозволяє стверджувати, що накопичений досвід співпраці з європейськими інституціями та професіоналізм і педагогічний досвід виконавців дають підстави сподіватися на успішну реалізацію проекту та продуктивну передачу його результатів іншим (безпосередньо не залученим до роботи проекту) бакалаврам, магістрам та аспірантам.

Реалізація проекту з вивчення та впровадження основних цінностей та досвіду країн ЄС щодо гендерної рівності в Україні на субнаціональному та інституційному рівнях передбачає низку різноманітних заходів. Насамперед, це формування в студентів та викладачів здібностей орієнтуватися в особливостях міжнародної європейської практики у сфері гендерної освітньої статистики, гендерних стереотипів та упереджень у освіті та технології гендерної освіти. Це відбуватиметься у формі впровадження курсу за вибором у практику навчання студентів педагогічних спеціальностей, а також у формі проведення літніх шкіл. Крім того, заплановано проведення круглих столів, навчальних візитів, Промоакцій з громадськістю, вчителями (у широкій гендерній перспективі: європейські ініціативи для економічного зміцнення жінок, гендерні питання в українському суспільстві, гендерний дисбаланс у вищій школі системи на загальнодержавному та субнаціональному рівнях), а також із працівниками обласного управління статистики, із працівниками соціологічних служб, із медичними працівниками (з метою впровадження на практиці адаптованих гендерних індексів на субнаціональному та інституційному рівні). Нарешті, для узагальнення та систематизації результатів проекту планується організувати дослідницьку роботу, яка включатиме вивчення основних підходів в ЄС та Україні до гендерної рівності та адаптацію комплексних гендерних індексів до субнаціонального та інституційного рівнів. Планується ознайомлення політиків, бізнесменів, спеціалістів та громадськості з результатами науково-дослідної роботи та планування використання матеріалів проекту для сприяння та фінансування гендерної рівності.

Цільова група: викладачі; студенти різних бакалаврських та магістерських програм університету; керівницький склад університетів; представники громадської організації «Університет третього віку «Натхнення»; викладачі гуманітарних кафедр Центральноукраїнського національного технічного університету; вчителі Кіровоградської області; члени Малої академії наук України у Кіровоградській області.

Проєкт передбачає такі результати:

  • Створення пакету навчальних матеріалів, що висвітлює різні аспекти гендерної рівності на національному та субнаціональному рівнях, готових до впровадження в навчальні програми для всіх спеціальностей університету;
  • Створення монографії «Адаптація гендерних індексів на субнаціональний та інституційний рівень: баланс цінностей ЄС та українських реалій» про адаптацію комплексних гендерних індексів до субнаціонального та інституційного рівнів та методологій впровадження адаптованих гендерних індексів у практику статистичної структури України та її регіонів, а також у статистичні корпоративні служби; у діяльності структур охорони здоров'я; у практику функціонування соціологічних структур; в політичні рішення.
  • Пропагування гендерних питань серед громадськості.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись