• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Міжнародна діяльність

Сектор міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами

Сектор міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами входить до структурного підрозділу Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка – навчально-наукового відділу. Його основною метою є забезпечення ефективної міжнародної діяльності університету, взаємовигідної та цілеспрямованої взаємодії із суб’єктами освітньої та наукової діяльності різних країн, у створенні та розвитку довгострокових відносин із закордонними партнерами на підставі взаємної зацікавленості, обміні інтелектуальними ресурсами, у розвитку академічної мобільності, а також зміцненні міжкультурних і ділових зв’язків.

The sector of international activity and work with foreign students is your first step whether you wish to come to the University or to go abroad. The International Office's mission is to encourage internationalisation, enhance the student experience, create and develop partnerships with universities and other organisations. We combine professional service delivery to staff and students with leadership and support to advance the University's global engagement. The International Office is responsible for the University's overall international strategy, including recruitment, staff exchanges and links.

Основні напрями роботи сектору:

  • планування та розробка пропозицій щодо розвитку міжнародних зв’язків у ЦДУ ім. В. Винниченка;

  • здійснення заходів щодо встановлення академічних і науково-технічних зв’язків із закордонними партнерами;

  • організація академічних обмінів студентів і науково-педагогічних співробітників, участь фахівців ЦДУ ім. В. Винниченка у міжнародних симпозіумах, конференціях тощо;

  • організація протокольного забезпечення проведення міжнародних переговорів і ділових зустрічей;

  • координація роботи та забезпечення звітності структурних підрозділів ЦДУ ім. В. Винниченка, підпорядкованих проректору з наукової роботи;

  • організація участі університету у міжнародних проектах і програмах та контроль поточної роботи над міжнародними проектами, які виконуються в ЦДУ ім. В. Винниченка;

  • створення перспективного плану міжнародної роботи університету;

  • координація роботи із закордонними партнерами та безпосередня участь у розвитку зв’язків із закордонними партнерами;

  • забезпечення зв’язків зі службами міжнародного співробітництва міста, області, інших державних і недержавних установ, ВЗО України та інших країн.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись