• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Робота з іноземними студентами

Підготовче відділення

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства пропонує студентам вивчати українську мову, загальноосвітні дисципліни (біологію, хімію, фізику, інформатику, математику та ін.), щоб надалі навчатися у вищих навчальних закладах медико-біологічного, інженерно-технічного та гуманітарного профілю.

Іноземні студенти − це об’єкт особливої уваги колективу викладачів. Навчальну та виховну роботу з ними проводять на високопрофесійному рівні.

Студенти забезпечені необхідною науковою літературою, методичними рекомендаціями та матеріалами. Використання сучасних освітніх технологій націлене на успішне засвоєння матеріалу. Важливою метою роботи підготовчого відділення є систематизація країнознавчих та суспільно-політичних знань іноземців, поглиблення їх професійного світогляду, ознайомлення з різноманітними аспектами розвитку суспільства незалежної української держави на сучасному етапі.

Умови навчання: Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства здійснює підготовку іноземців до навчання в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка та інших навчальних закладах за різними спеціальностями українською мовою.

Форма навчання: денна.

Прийом на Підготовчі курси здійснюється за умови:

  • наявності повної загальної середньої освіти;
  • запрошення університету.

Кількість студентів в групі – від 5 до 10 осіб. Формування груп здійснюється по мірі прибуття студентів. У групі навчаються студенти різних національностей. Вартість навчання залежить від тривалості курсу та від кількості студентів у групі.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись