• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Головна

logon

 

КЕРІВНИК: Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат соціологічних наук, доцент.

ПРО ЛАБОРАТОРІЮ. Понад 20 років лабораторія здійснює дослідницьку діяльність в Кіровоградській області. Робота лабораторії розпочалася у 1993 році при кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін (нині кафедра філософії, політології та психології).  З 1999 року під керівництвом доцента Едуарда Клюєнко дослідження лабораторії «вийшли» за межі університету на регіональний рівень. Сьогодні в Кіровоградській області ГО «Центрально-українська соціологічна лабораторія» (ЦСЛ) – це провідна дослідницька і освітня організація в галузі соціологічних досліджень, до складу якої входить і студентський науковий гурток «Соціологічна лабораторія» .

Центрально-українська соціологічна лабораторія здійснює дослідження по трьом головним напрямкам:

  • дослідження громадської думки Кіровоградської області;
  • дослідження в сфері освіти;
  • спеціальні дослідження (медіа-дослідження, електоральні дослідження, дослідження ринку, дослідження на підприємствах, трудових колективах та інші).

Основні методи збору інформації - соціологічне інтерв’ю «face to face», роздаткове анкетування, експертні опитування, телефонні опитування, фокус-групи, інтернет-опитування.

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ лабораторії має не лише науково-освітнє, а й практичне значення і використовуються органами центральної та регіональної влади, політичними партіями, засобами масової інформації, політиками та депутатами, посадовцями-керівниками та представниками бізнесу.

Зокрема, Адміністрацією Президента України (з проблем протестних настроїв, 1999 р.), Міністерством освіти і науки України (проблеми впровадження 12-ти бальної системи оцінювання та 12-ти річного терміну навчання у ЗОШ, 2005 р.), Кіровоградською облдержадміністрацією (соціально-політична ситуація в області, стан громадської думки Кіровоградщини, соціо-економічне становище молоді області, проблема підліткової наркоманії, релігійна ситуація та інші, за період 1999–2020 рр.). Результати зазначених досліджень містяться у публікаціях.

Починаючи з 2006 року лабораторія здійснює щорічні моніторингові дослідження «Громадська думка Кіровоградської області» по запиту Кіровоградської обласної державної адміністрації. З результатами досліджень можна ознайомитися на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (посилання на Результати досліджень) та в публікаціях у ЗМІ.

У 2007 році, в рамках роботи Центрально-української соціологічної лабораторії було виконане комплексне дослідження феномену політичної участі. Дослідження було відібране Інститутом соціології НАН України до значущих наукових досліджень в українській соціології за 2004-2005 рр. для представлення за кордоном (Див. публікацію: Eduard Kluienko. Political Participation: Theory, Methodology, and Measurement by means of the Guttman One-dimensional Continuity Scale // Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS ofUkraine, 2007. – P. 122-154.).

Лабораторія здійснила низку відомих і соціально значущих для Кіровоградщини соціологічних досліджень. Зокрема  «Програма Стоп-радон на Кіровоградщині» (2011-2012) спільно з  Управлінням по комунікаціям із громадськістю Кіровоградської облдержадміністрації; «Молодь Кіровоградщини: потреби, дозвілля та активність» (2016) спільно з ГО «Gender Budgeting Progect in Ukraine»; «Екологія та стан здоров'я населення м.Кропивницький» (2016) та антирадіаційний соціально-профілактичний проект «Йодовітамінізація» (2017-2019) спільно з народним депутатом України, лікарем-онкологом К.Яринічем; «Екологічні проблеми Кропивницького» (2021) спільно з ГО «Флора».

Співпраця

Лабораторія має досвід співпраці з Інститутом соціології НАН України, зокрема брала участь у розробці соціологічної тестової методики “шкала соціальної  напруженості” (1999 р.). У 2005–2006 роках методика була впроваджена у загальнонаціональне щорічне моніторингове дослідження “Українське суспільство” (під керівництвом доктора соціологічних наук Паніної Н.В., Інститут соціології НАН України). Лабораторія починаючи з 1994 року багато років здійснювала польовий етап загальнонаціонального моніторингового опитування «Українське суспільство» в Кіровоградській області.

У 2003 році міжнародна дослідницька компанія TNS-UKRAINE присвоїла лабораторії СТАНДАРТ ЯКОСТІ за успіхи у польовому етапі досліджень, а у 2006 році – СЕРТИФІКАТ на право володіння званням «Кращий звіт 2006 року» за професіоналізм (звання визначається таємним голосуванням).

Лабораторія має тривалий досвід дослідницької співпраці з різними соціологічними дослідницькими центрами як «СОЦИС», м. Київ (з 1993 року), ДІАЦ, м. Донецьк (з 2002 року).

У 2006 році лабораторія отримала Сертифікат регіонального представництва соціологічної компанії R&B Group, м. Київ.

Лабораторія має професійні контакти з провідними загальноукраїнськими та регіональними соціологічними установами та підтримує професійний зв'язок з експертним середовищем.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись