• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Бабак Оксана Іванівна

Babak

кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна, 1988.  Спеціальність: історія. Кваліфікація: учитель історії та суспільствознавства.

Козир Ірина Анатоліївна

KozirIA

кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ЦДУ ім. В.Винниченка, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1986 р. Спеціальність: Історія та суспільствознавство. Кваліфікація: вчитель історії та суспільствознавства.

Філоретова Лариса Мартіївна

FiloretovaLM

кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії, бізнес-освіти та права, доцент кафедри

Освіта:
Київський державний університет ім. Тараса Шевченка,  1983 р. Спеціальність: Історія та суспільствознавство. Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства

Вівсяна Інна Анатоліївна

VivsianaIA

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна, 1988 р. Спеціальність: Історія та суспільствознавство. Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства.

Житков Олександр Анатолійович

ZhitkovOA

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри 

Освіта:
Одеський державний університет імені І.І. Мечникова. Кваліфікація: історик, вчитель історії та суспільствознавства.

Грінченко Віктор Григорович

HrinchenkoVH

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1984 р., Спеціальність: історія. Кваліфікація: вчитель історії і суспільствознавства.

Аспірантура Дніпропетровського державного університету, 1992 р.

Ковальков Олександр Леонідович

Kovalkov

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000 р., Спеціальність: Історія та народознавство. Кваліфікація: вчитель історії та народознавства

Марченко Олег Миколайович

Marchenko

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Одеський державний університет імені І.І. Мечникова, 1993 р., Спеціальність: Історик, викладач історії.

Мельничук Костянтин Сергійович

MelnichukKS

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1983 р. Спеціальність: Історія та суспільствознавство. Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавство.

Позднякова Інна Сергіївна

PozdniakovaIS

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2003 р. Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач історії.

Пономаренко Людмила Василівна

PonomarenkoLV

кандидат історичних  наук, доцент, доцент кафедри

 Освіта:
Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1983 р.), Спеціальність: історія. Кваліфікація: історик, викладач історії та суспільствознавства

Чорний Олександр Васильович

ChorniyOV

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри 

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 р., Спеціальність: історія та народознавство. Кваліфікація: учитель історії та народознавства

Токар Наталія Миколаївна

TokarNM

кандидат історичних наук, доцент, старший викладач кафедри

Освіта: 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000. Спеціальність: Історія та народознавство. Кваліфікація: Вчитель історії та народознавства

Безверха Вікторія Миколаївна

BezverhaV.M

кандидат історичних наук, старший викладач кафедри

Освіта:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність: Історія, кваліфікація: викладач історії

Панченко Кирило Ігорович

PanchenkoKI

викладач кафедри

Освіта: 
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2012 р. спеціальність: Історія, кваліфікація: Історик. Викладач історії.

Москальчук Катерина Віталіївна

MoskalchukKстарший лаборант

Освіта: 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2019 р.), аспірантка Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з 2020 р.).

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись