• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Наші спеціальності

На факультеті здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма):

 • 014.03 Середня освіта (Історія).
 • 081 Право.
 • 052 Політологія.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (денна та заочна форма):

 • 014.03 Середня освіта (Історія).
 • 081 Право.
 • 262 Правоохоронна діяльність.
 • 052 Політологія.

Доктор філософії (денна та заочна форма)

 • 032 Історія та археологія.
 • 081 Право.

 

На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими рівнями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Історія, Правознавство). Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель історії та правознавства закладу загальної середньої освіти

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної історичної науки та правознавства, педагогіки та методики загальної середньої освіти.

Середня освіта (Історія та Географія). Кваліфікація: Бакалавр освіти. Вчитель історії та географії закладу загальної середньої освіти

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього та інноваційного характеру в галузі сучасної історичної та географічної наук, педагогіки та методики загальної середньої освіти.

Працевлаштування:

 • Викладач середнього навчального закладу;
 • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • Методист заочних шкіл і відділень;
 • Вихователь-методист;
 • Викладач професійно-технічного навчального закладу.

 

Право. Кваліфікація: бакалавр права, юрист

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин. 

Працевлаштування:

 • Юристконсульти; 
 • Судові секретарі, виконавці та розпорядники; 
 • -Організатори діловодства; 
 • -Помічники керівників; 
 • -Державні інспектори; 
 • Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання;  
 • Працівники служб, що надають захисні послуги. 

 

Політологія. Кваліфікація: Бакалавр політології. Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які володіють базовим категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом політичної науки,  знаннями політичної теорії та практики. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, політико-організаційній, консультаційній та громадській діяльності.

Працевлаштування:

 • Політолог;
 • Експерт із суспільно-політичних питань;
 • Консультант (в апараті органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях, громадських організаціях).

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Середня освіта (Історія, Правознавство). Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель історії та правознавства закладу загальної середньої освіти.

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для здійснення компетентнісного навчання історії та правознавства й дослідницької та інноваційної діяльності в освітньому процесі.

Середня освіта (Історія та Географія). Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель історії та Географії закладу загальної середньої освіти

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для здійснення компетентнісного навчання історії та географії й  дослідницької та інноваційної діяльності в освітньому процесі.

Середня освіта (Історія). Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель історії закладу загальної середньої освіти (перехресний вступ)

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих кадрів, які б мали глибокі міцні знання для здійснення компетентнісного навчання історії й дослідницької та інноваційної діяльності в освітньому процесі.

Працевлаштування:

 • Вчитель загальноосвітнього навчального закладу;
 • Викладач професійного навчально-виховного закладу
 • Організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • Інші фахівці в галузі освіти;
 • Асистент вчителя, викладач-стажист;
 • Консультант з питань історії.

 

Право. Кваліфікація: Магістр права, юрист

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фіхівців, в процесі якої відбувається поглиблення теоретичних знань і умінь як основи для навчання впродовж життя та розвиток навичок комплексного застосування норм вітчизняного права, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини, формування інших компетентностей, необхідних у професійній правничій діяльності, що загалом веде до отримання кваліфікації – магістр права, юрист. 

Працевлаштування:

 • Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності;
 • Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду; 
 • Наукові співробітники (правознавство);
 • Адвокати та прокурори; 
 • Судді; 
 • Професіонали в галузі правоохоронної діяльності ;
 • Професіонали кримінально-виконавчої служби;
 • Інші професіонали в галузі правознавства. 

 

Правоохоронна діяльність. Кваліфікація: Магістр правоохоронної діяльності

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, які володіють системою знань у галузі правоохоронної діяльності, знають про сучасні наукові досягнення цієї галузі, можуть критично оцінювати та застосовувати на практиці теоретичні знання та інноваційні методи, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні брати участь у наукових дослідженнях, займатися правотворчою, правозастосовною, експертно-консультаційною та організаційно-управлінською діяльністю. 

Працевлаштування:

 • Національна поліція України;
 • Інші структурні підрозділи Міністерства внутрішніх справ;
 • Служба безпеки  України;
 • Органи виконавчої влади;
 • Державна фіскальна служба;
 • Недержавні правоохоронні структури.

 

Політологія. Кваліфікація: Магістр політології. Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань

Метою освітньої програми є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійнопонятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики.

Працевлаштування:

 • Політолог;
 • Експерт із суспільно-політичних питань;
 • Консультант (в апараті органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
 • Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях, громадських організаціях);
 • Політичний оглядач;
 • Помічник-консультант народного депутата України;
 • Політолог-аналітик.
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись