• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Резюме керівника лабораторії

foto

Клюєнко Едуард Олександрович, кандидат соціологічних наук, доцент, член Соціологічної Асоціації України.

Контакти: телефони (050) 164 46 10, (067) 492 36 56; ел.пошта [email protected] ; сторінка у Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100018524686307

Тема кандидатської дисертації: «Діагностика соціальної напруженості» (Інститут соціології НАН України, м. Київ). Коло наукових інтересів: методологія та методика соціологічного дослідження, теорія соціологічного вимірювання, соціологія політики. 

Консалтингова діяльність. З 2000 року, як незалежний експерт, консультує керівників провідних підприємств регіону, голів громадських організацій та політичних партій, керівників ЗМІ, очільників органів регіональної та центральної влади, серед яких, зокрема, Міський Голова Кропивницького, Голови Обласної Ради, чотири Голови Кіровоградської Облдержадміністрації, два народних депутата України.

Науково-дослідна діяльність. Автор близько 30-ти наукових публікацій. Досвід власне соціологічної науково-дослідницької роботи розпочався в аспірантурі Інституту соціології НАН України під керівництвом видатних вчених Є.І.Головахи та Н.В.Паніної. В рамках дисертаційного дослідження брав участь у розробці методики вимірювання соціальної напруженості, що застосовується в щорічному соціологічному моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології НАН України. Є автором соціологічних тестових методик, що вимірюють соціальну напруженість, протестний потенціал, рівень політичної участі. Зокрема, у 2007 році комплексне дослідження феномену політичної участі Е.Клюєнко було відзначене Інститутом соціології НАН України серед семи значущих наукових досліджень в українській соціології за 2004-2005 рр. для представлення вітчизняних розробок за кордоном (Див. публікацію: EduardKluienko. Political Participation: Theory, Methodology, and Measurement by means of the Guttman One-dimensional Continuity Scale // Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2007. – P. 122-154.)

Медійна активність. З 2000 року регулярно виступає у регіональних та загальнонаціональних ЗМІ в якості експерта, популяризує необхідність соціологічної просвіти, коментує та аналізує результати соціологічних досліджень на громадських форумах та в мас-медіа. У 2020 році став співавтором та ведучим нового проекту – інформаційно-аналітичної програми «ЕкспертЕР» на найбільшому регіональному телеканалі «Вітер». Програма присвячена аналізу експертних оцінок по актуальним подіям в регіоні.

Міжнародна активність. Загалом з академічними освітньо-науковими візитами відвідав понад 20 провідних університетів Європи. Сертифіковані стажування та семінари: Schiller International University, Paris Campus (2017); Сenter for Effective Communication, Warsaw (2018); University of Economics, Prague (2018); ESEI International Business School, Barselona (2018).

Громадська активність. Член Соціологічної Асоціації України, член міжнародного науково-освітнього співтовариства «Spacetime», член ГО «Центр аналізу складних систем».

Основні наукові публікації.

1. Э.Клюенко. Измерение потенциала протеста и социальной напряжённости: применение методических подходов Лайкерта и Терстоуна для конструирования интегральных количественных показателей // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 1999. -  № 3. – С. 89-100.

2. Клюєнко Е. Психологічний потенціал соціальної напруженості // Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. Кол. монографія / Під ред. М.О. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1999. – С. 423-435.

3. Клюенко Э. Особенности политического выбора украинских граждан в обществах авторитарного и демократического типа (сравнительный анализ результатов выборов в Верховную Раду Украины 2006 года по зарубежному округу) // Социология: теория, методы, маркетинг. – К., 2006.- №4. – С. 113 – 125.

4. Eduard Kluienko. Political Participation: Theory, Methodology, and Measurement by means of the Guttman One-dimensional Continuity Scale // Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2007. – P. 122-154.

5. Клюєнко Е.О. “Про-“ та “антинатівське” студентство центральної України: відмінності та спільні риси у геополітичних орієнтаціях // Веб-портал Канадського Агентства Міжнародного Розвитку (CIDA)  «Розбудова демократії», 2007 – http://www.edportal.org.ua/doc/Abstracts_U.pdf

6. Клюєнко Е.О. Політична участь в Україні: новітні риси та стріт-арт форми // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія, Соціологія, Політологія: Збірник наукових праць. – 2017. - №1 (35). Дніпро: ДНУ ім. О.Гончара, 2017. – С.4-11.

7. Клюенко Е.О. Політична участь і демократія: основні проблеми міжнародного характеру // Гілея - науковий вісник: Збірник наукових праць. – К.: «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 137 (10) – С.63-68.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись