• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Філоретова Лариса Мартіївна

FiloretovaLM

кандидат історичних наук, доцент, декан факультету історії, бізнес-освіти та права, доцент кафедри

Освіта:
Київський державний університет ім. Тараса Шевченка,  1983 р. Спеціальність: Історія та суспільствознавство. Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства

Напрями наукової та професійної діяльності: суспільно-політичні рухи на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Тема кандидатської дисертації: “Опозиційний рух учителів та учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.” (2003 р.).

Транслітерація імені: Larysa Filoretova

ORCID iD: 0000-0001-7177-4933

Профілі: Web of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки:

  • Заслужений працівник освіти України (2014 р.);
  • Відмінник освіти (2010 р.);
  • Медаль Академії педагогічних наук України “Ушинський К. Д.”(2021 р.).

Дисципліни, які викладає: Історія України ХІХ століття.

Основні публікації

Посібники:

1. Історія України ХІХ–ХХІ ст. Навчально-методичні матеріали для студентів 1-го року навчання другого (магістерського) освітнього рівня факультету історії та права спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітньої програми: Середня освіта (Історія) (перехресний вступ) денної форми навчання. Кропивницький: ТОВ «Імекс-ЛТД», 2021. 77 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection:

1. History of Agriculture of Galicia from the Second Half of 19th to First Third of 20th Centuries / Grassroots Journal of Natural Resources, Vol. 4 No. 1 (March 2021). – p. 40-61 (co-author Ihor Makaruk, Natalya Tokar, Volodymyr Klapcuk). –Web of Science Core Collection.

2. Perspectives of civilizational political development of world regions in the context of current challenges and opportunities / Journal Citation Indicator. Vol. 41. No. 76 (JAN-MAR 2023). – p. 274 – 291. (co-author Vitalina Nikitenko, Valentyna Voronkova, Roman Oleksenko, Larysa Filoretova, Liudmyla Lanoviuk, Viktoriia Khvist) – Web of Science Core Collection.

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Філоретова Л.М. Військові формування та герої франко-російської війни 1812-1814 років в історії Олександрійського та Єлисаветградського повітів Херсонської губернії // Наукові записки. Серія: Історичні науки. – Випуск 23. – Кропивницький, 2018. – С.91-98.

2. Філоретова Л.М.Костянтин Симонов та Євген Долматовський про Зелену браму: два погляди на одну проблему // Наукові записки. Серія: історичні науки. – Випуск 24: Зелена Брама. Літо 1941-го: Героїзм і трагедія 6-ї та 12-ї армії / Ред. О. В. Чорний. – Кропивницький, 2019. – С.93-102. (співавтор Чорний О.В.)

3. Філоретова Л. Роль єврейства у розвитку міста Єлисаветграда та виконанні військової повинності. Педагогічний вісник. Науково-методичний щоквартальний журнал. Кропивницький, 2020. №1–2 (53–54). С. 107–110. (співавтор Пахолівецький В.)

4. Філоретова Л. Систематичний звід постанов Єлисаветградського повітового земського зібрання як джерело дослідження історії Єлисаветградщини – Старожитності  Лукомор’я, 2021 – с. 14-24. (співавтор Главдков О.)

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics