• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 176 (2019)

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

ГОРБЕНКО Сергій Семенович

ДІЯЛЬНІСНА ДОМІНАНТА ЯК КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН ГУМАНІСТИЧНО ОРІЄНТОВАНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ІНДИВІДА 12

РАСТРИГІНА Алла Миколаївна,

ЗАБІЛЯСТА Лідія Леонідівна

ГАРТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ВОКАЛІСТА ЯК ФАКТОР РЕАЛІЗАЦІЇ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ 16
СТАШЕВСЬКА Інна Олегівна ТРАНСФОРМАЦІЯ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ ПРО СУТНІСТЬ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ В НІМЕЧЧИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ 23
СТРАТАН-АРТИШКОВА Тетяна Борисівна ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 28
ТУШЕВА Вікторія Володимирівна ЗМІНИ ПАРАДИГМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 33
ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ (за концепцією О. П. Рудницької) 39
ШЕВНЮК Олена Леонідівна ЗМІСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (СКАНДИНАВСЬКИЙ ДОСВІД)  43
KRAUZE-SIKORSKA Hanna AXIOLOGICAL DIMENSIONS OF CHILDREN'S ARTISTIC CREATIVITY 47
SIKORSKA Joanna INTERNET AS A MEDIUM SHAPING YOUNG PEOPLE'S MUSICAL CULTURE 54
АНДРОЩУК Людмила Михайлівна ВИЩА ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 62
БЄДАКОВА Софія Вікторівна ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОБРАЗНО-СМИСЛОВОЇ ЕВОЛЮЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ ЯК ФАКТОР ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ 68
БЄЛІКОВА Валентина Венедиктівна МУЗИЧНА МОВА ТВОРІВ МИХАЙЛА СТЕПАНЕНКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 72
ВЛАСЕНКО Ірина Миколаївна ІДЕЇ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА 76
ГОРБЕНКО Олена Борисівна МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 82
ІРИГІНА Світлана Олександрівна МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВОКАЛУ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТ 86
КИРИЧЕНКО Олена Іванівна DIGITAL ART ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА ОСВОЄННЯ СУЧАСНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ 91

КУРИШЕВ Євген Володимирович,

ЛЯШЕНКО Ольга Дмитрівна

ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ 95
МОГІЛЕЙ Ірина Владиславівна ПОЛІХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 100
ОСАДЧА Тетяна Всеволодівна ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 105
ПІДДУБНА Оксана Михайлівна ФАХОВА ДИСЦИПЛІНА «КОМПОЗИЦІЯ» В РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 110
ПЛОТНИЦЬКА Оксана Віталіївна ФЕНОМЕН ІНТЕГРАТИВНОЇ ОСВІТИ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 113
РОЙТЕНКО Нина Алексеевна К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ КНР 117

РАКІТЯНСЬКА Людмила Миколаївна,

ПОНОМАРЕНКО Тетяна Валентинівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 122

СИДОРЕНКО Тетяна Дмитрівна, ФУРДАК Тетяна Дмитрівна

ОВОЛОДІННЯ МІМІКОЮ ЯК ОДНИМ ІЗ ЗАСОБІВ КЕРУВАННЯ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ДИРИГЕНТА 126
СОЛОВЙОВ Віктор Алмабайович ВПЛИВ СУГЕСТИВНИХ ФАКТОРІВ НА ФАХОВЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ – КЕРІВНИКА ХОРОВОГО КОЛЕКТИВУ 130
ТАДЕУШ Олена Миколаївна СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗОРІЄНТОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗВО 134

ФОЛОМЄЄВА Наталія Аркадіївна

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ «ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО» В ДИСКУРСІ РЕФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 139
ХАЙРУЛЛІНА Юлія Олександрівна ХУДОЖНЯ ДРАМАТУРГІЯ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УРОКУ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «МИСТЕЦТВО» 143
ЧЕБОТАРЕНКО Ольга Валериевна ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ СРЕДСТВАМИ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ С. РАХМАНИНОВА 147

ШEВЧЕНКО Інга Леонідівна,

БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 150
ШРАМКО Оксана Іллівна МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ДУХОВНІСТЬ УКРАЇНСТВА 154
ЩЕРБАК Ігор Вікторович РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 159
БОНДАРЕНКО Анжеліка Володимирівна РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 164
ЖИТНІК Тетяна Сергіївна МЕТОДИКА ПРОЛОНГОВАНОЇ ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА В ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 168

КЛЮЄВА Сніжана Дмитрівна

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ ЗАСОБАМИ СПРИЙНЯТТЯ ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ ХХ СТОЛІТТЯ 174
КУЛІКОВА Світлана Вікторівна СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ 179
ЛЕВИЦЬКА Ірина Миколаївна ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ТВОРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 183
МІЩАНЧУК Вікторія Миколаївна РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 188
СОБОЛЬ Наталія Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ГРИ НА ФОРТЕПІАНО ДОРОСЛИХ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 192
СОВА Ольга Сергіївна ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ РОБОТИ НА ПЛЕНЕРІ 197
ЯРОШЕНКО Олена Миколаївна ПРИНЦИПИ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 202
КАБУР Людмила Миколаївна МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 206
КАЧУРИНЕЦЬ Лілія Валеріївна ПОЕТАПНІСТЬ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В АКАДЕМІЧНОМУ АНСАМБЛІ ПІСНІ І ТАНЦЮ «КОЗАКИ ПОДІЛЛЯ» 210
ЛЄСНІК Олена Степанівна ДІАЛОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 217
ТКАЧЕНКО Марина Юріївна, РАДЮШІНА Світлана Олександрівна МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СПІВАЦЬКОЇ ГРАМОТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ХОРМЕЙСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 223
ЦИГАНЮК Люція Ігорівна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 228
 ВЕНГРИНЮК Оксана Володимирівна СТВОРЕННЯ ТВОРЧОГО СЕРЕДОВИЩА В МИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   234
 ЗОТОВА Вікторія Євгенівна СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВОКАЛЬНОМУ НАВЧАННІ ПІДЛІТКІВ   237
 КОСІНСЬКА Наталія Леонідівна ВКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕС ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ОБРАЗНОЇ КУЛЬТУРИ   241
 МОСКВА Олена Миколаївна ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  246 
 ОРЄХОВА Валентина Володимирівна ТЕХНОЛОГІЯ ТРАНСМЕДІА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ   250

 

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics