• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
istfak_logo

Факультет історії, бізнес-освіти та права

Анотації курсів

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на

кафедрі права та правоохоронної діяльності

 2022-2023 навчальний рік

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

Спеціальність: 081 Право

Нормативні

Вибіркові

Аграрне і земельне право

Адвокатура і нотаріат

Адміністративна відповідальність

Бюджетне право

Адміністративне право

Господарський процес

Адміністративне судочинство

Житлове право

Господарське право

Інвестиційне право

Державне будівництво і місцеве самоврядування

Інформаційне право

Державне право зарубіжних країн

Криміналістика

Договірне право

Податкове і митне право

Екологічне право

Порівняльне правознавство

Історія держави і права зарубіжних країн

Складання процесуальних документів у кримінальному процесі

Історія держави і права України

Торгове право

Конституційне право України

Цивільний процес

Кримінальне право (загальна частина)

 

Кримінальне право (особлива частина)

 

Кримінальне процесуальне право України

 

Міжнародне право

 

Міжнародний захист прав людини

 

Основи наукової діяльності академічної доброчесності

 

Правова статистика

 

Спадкове право

 

Сімейне право

 

Теорія держави і права

 

Трудове право

 

Фінансове право

 

Цивільне право

 

Юридична деонтологія

 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти:

Спеціальність: 081 Право

Нормативні

Вибіркові

Актуальні проблеми адміністративного права

Актуальні проблеми правової освіти

Актуальні проблеми конституційного права України

Сучасне корпоративне право

Актуальні проблеми теорії права

 Актуальні проблеми правової освіти (1 курс)

Актуальні проблеми цивільного права

 Сучасні правові системи

Складання документів в адміністративних та цивільних справах

 Сучасні аспекти трудового права

Складання кримінально-процесуальних документів

 

Стандарти професійної діяльності правника (дисципліна іноземною мовою)

 

Сучасні аспекти адміністративного судочинства в Україні

 

Сучасні аспекти міжнародного публічного права

 

Сучасні аспекти міжнародного приватного права

 

Спеціальність: 081 Право (Перехресний вступ)

Нормативні

Вибіркові

Актуальні проблеми адміністративного судочинства

Адміністративне судочинство

Сучасне корпоративне право

Актуальні проблеми правової освіти

Юридичний механізм захисту прав людини

Інформаційне право та інформаційно-комунікативна діяльність

 

Організація роботи приватної детективної розшукової діяльності

Спеціальність: 262 Правоохоронна діяльність

Нормативні

Вибіркові

Актуальні проблеми адміністративної діяльності в поліції

Адміністративне судочинство

Актуальні проблеми адміністративного права та адміністративна реформа в Україні

Актуальні проблеми правової освіти

Актуальні проблеми адміністративного процесу

Міжнародне право та міжнародна безпека

Актуальні проблеми кримінального права

Сучасні правові аспекти європейської інтеграції України

Актуальні проблеми кримінального-процесуального права

 Організація роботи приватної детективної розшукової діяльності

Кримінологія

 Основи судово-медичної експертизи

Організаційно-правові засади запобігання та протидії корупції

 Правові засади міжнародного співробітництва правоохоронних органів

Організація охорони публічного порядку

 

Організація розслідувань кримінальних правопорушень

 

Правові засади тактико-спеціальної підготовки працівників правоохоронних органів

 

Проблеми кваліфікації адміністративних правопорушень

 

Проблеми реформування системи правоохоронних органів України

 

Управління органами поліції

 

Юридичний механізм захисту прав людини

 

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Спеціальність: 081 Право

Нормативні

Вибіркові

Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі

Адміністративна діяльність органів публічної влади

Сучасні концепції і доктрини адміністративного права

Адміністративно-процесуальне право

 

Сучасні тенденції реформування публічного управління

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись