• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 157 (2017)

157

 

Титульна сторінка

 

АвторСтаттяСторінка

КОВАЛЬЧУК Наталія Дмитрівна

«ДІМ»-«ПОЛЕ»-«ХРАМ» ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 12

ОВЧАРЕНКО Наталія Анатоліївна 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В США  14

 СТАШЕВСЬКА Інна Олегівна

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ  20

СТРІХАР Оксана Іванівна 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВУ  24

ЧЕРКАСОВ Володимир Федорович 

ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  29

 ВАЛЬКЕВИЧ Раїса Андріївна

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА  34

 АРИСТОВА Людмила Сергіївна

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ  37

 БЄЛІКОВА Валентина Венедиктівна

ДУХОВНА МУЗИКА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  42

 БІЛОЗУБ Людмила Миколаївна

НАРОДНА ПІСНЯ У ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ  47

 ГОНЧАРЕНКО Юліана Володимирівна

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  51

ГОРБЕНКО Олена Борисівна 

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО – ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ОРКЕСТРОВОМУ КЛАСІ  55

 ДІДИЧ Галина Степанівна

ВАГОМЕ МІСЦЕ СИМФОНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ Л. РЕВУЦЬКОГО В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ХХ СТОЛІТТЯ  60

 ІРИГІНА Світлана Олександрівна

ТЕАТРАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ЯК МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА У СИСТЕМІ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-МУЗИКАНТІВ  65

КИРИЧЕНКО Олена Іванівна 

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА 70

 КЛЮЄВА Сніжана Дмитрівна

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТТЬ З КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ  76

 КУРКІНА Сніжана Віталіївна

ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  80

ЛЮБАР Руслана Олександрівна 

ПРОБЛЕМИ ДИРИГЕНТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ ФАКУЛЬТЕТІВ  85

 ЛЯШЕНКО Ольга Дмитрівна

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ  88

 МАРТИНЕНКО Олена Володимирівна

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ХОРЕОГРАФІВ  92

МІЩАНЧУК Вікторія Миколаївна 

КОМУНІКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНІСНИЙ КОМПОНЕНТ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СУГЕСТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  96

 МОГІЛЕЙ Ірина Владиславівна

РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ  101

 МОЛОДІЙ Ольга Романівна, ОБУХ Людмила Василівна

ІНТОНАЦІЙНИЙ САМОКОНТРОЛЬ ЯК ОДИН ІЗ КОМПОНЕНТІВ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У КЛАСІ ПОСТАНОВКИ ГОЛОСУ  106

 ОСАДЧА Тетяна Всеволодівна

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  110

ПАРФЕНТЬЄВА Ірина Петрівна 

ОГЛЯД АСПЕКТІВ ПРЕДМЕТНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ПРИ ВИВЧЕННІ ШКІЛЬНОГО РЕПЕРТУАРУ  114

 ПЛОХОТНЮК Олександр Сергійович

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  118

 ПРОВОРОВА Євгенія Михайлівна

ТЕХНОЛОГІЯ МАЙСТЕР-КЛАСУ У МЕТОДИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  124

 СВЕЩИНСЬКА Наталя Василівна

ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ  129

 СТЕФІНА Надія Василівна

РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ – ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  134

ЧЕБОТАРЕНКО Ольга Валеріївна 

МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ: СТРУКТУРА ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ  138

 ШEВЧЕНКО Інга Леонідівна, БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович

ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА  142

 ЩЕРБАК Ігор Вікторович

ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ  147

 АШИХМІНА Наталія Віталіївна

 МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 152

 ГРОЗАН Світлана Вікторівна

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  156

 ЛЕВИЦЬКА Ірина Миколаївна

РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ ДО МУЗИЧНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  160

 ЛОКАРЄВА Юлія Валеріаівна

МЕТОД МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА (НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ МУЗИЧНОЇ СПАДЩИНИ КОМПОЗИТОРІВ ЄЛИСАВЕТГРАДУ–КІРОВОГРАДУ–КРОПИВНИЦЬКОГО)  164

 НАЗАРЕНКО Марина Павлівна

ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  168

 НЕГРЕБЕЦЬКА Ольга Миколаївна

ІСТОРІЯ АККОМПАНЕМЕНТА ЯК ВИДУ МУЗИЧНОЇ ПРАКТИКИ  173

 НОВСЬКА Олена Рудольфівна

ФАХОВИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  177

 ОБУХ Людмила Василівна

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ РЕГЕНТІВ У ДУХОВНИХ ЗАКЛАДАХ НА ПРИКЛАДІ ДЯКІВСЬКО-РЕГЕНТСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО БОГОСЛОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ СВ. ІВАНА ЗОЛОТОУСТОГО  181

СТУКАЛЕНКО Зоя Михайлівна 

МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  186

 МАМИКІНА Анжеліна Іванівна

ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ  190

 РАСТРУБА Тетяна Віталіївна

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ 194

БЛАЖЕВИЧ Василь Олегович 

ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ ШКІЛ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ГІТАРІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ  198

ВАН ЮЕ 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ГРИ НА МУЗИЧНОМУ ІНСТРУМЕНТІ (ФОРТЕПІАНО)  202

ДЕНИСЮК Інна Сергіївна 

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ІМПРОВІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  207

 КОРНЮХІНА Анна Валентинівна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ  211

 ЛУ Тао

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИЦІ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА  215

 МІНЬ ШАОВЕЙ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  219

ПОЛЯКОВА Анастасія Сергіївна 

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА МУЗИЧНО-РИТМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  223

 СУНЬ ПЕНФЕЙ

«ОПОРНІ СИГНАЛИ» У МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-СЕМІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  227

 СЯ Цзін

 МЕТОДИЧНІ ВІДМІННОСТІ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ КИТАЮ 234

 ХЕ СЮЕФЕЙ

АНАЛІЗ ЗАСОБІВ УДОСКОНАЛЕННЯ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ  240 

 ХУА ВЕЙ

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ  245 

 ХУАН ЯЦЯНЬ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УСПІШНОСТІ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАВСЬКО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ   250

ЧУВАСОВА Наталія Олександрівна 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВНЗ  255 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись