• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Обговорення Проєкту змін до освітньої програми Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023 року)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення Проєкт змін до освітньої програми Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023 року) – далі ОП.

Зацікавлені сторони, на які поширюватиметься дія: здобувачі вищої освіти, заклади вищої освіти, стейкхолдери.

Можливі наслідки реалізації проєкту акта для здобувачів освіти та інших заінтересованих сторін: встановлення вимог до професійної кваліфікації освітньої програми.

Проєкт змін підготовлений з метою удосконалення освітньої діяльності за освітньою програмою у зв’язку із втратою чинності наказу МОН № 1006 від 11.11.2022 «Деякі питання розміщення державного (регіонального) замовлення, поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей), спеціалізацій та присвоєння професійних кваліфікацій педагогічних працівників закладами фахової передвищої, вищої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23 грудня 2022 р. за № 1669/39005 згідно з наказом МОН № 260 від 04.03.2024 року «Про затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), спеціалізацій предметної спеціальності 014.02 Середня освіта (Мова та зарубіжна література (із зазначенням мови)), спеціалізацій спеціальностей 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) та 016 Спеціальна освіта, за якими здійснюється розміщення державного (регіонального) замовлення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 березня 2024 р. за № 405/41750.

Зауваження та пропозиції до зазначеного Проєкту змін до ОП приймаються у довільній формі до 27 червня 2024 року на електронну адресу: [email protected]

Контактна особа для надання консультацій: Тетяна Дацька, тел. +38(098)6455144.

Результати обговорення будуть розміщені на офіційному вебсайті ЦДУ ім.В.Винниченка не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись