• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
fizvih_logo

Факультет фізичного виховання

Бабаліч Вікторія Анатоліївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри

Освіта:
Український державний університет фізичного виховання і спорту, 1997 р., спеціальність – фізичне виховання і спорт, кваліфікація – викладач фізичного виховання, тренер з плавання.

Кіровоградське медичне училище ім. Є.Й. Мухіна, 1993 р., спеціальність – сестринська справа, кваліфікація – медична сестра.

Напрями наукової та професійної діяльностіСучасні тенденції удосконалення підготовки тренерів з обраного виду спорту, вчителів фізичної культури у вищих закладах освіти. Формування соціальної компетентності майбутніх вчителів фізичного виховання та тренерів з виду спорту.

Тема кандидатської дисертації«Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і реалізації ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності» (2006 р.).

Транслітерація імені: Viktoriia Babalich

ORCID iD: 0000-0001-5698-836X

ПрофіліScopusWeb of ScienceGoogle Scholar

Відзнаки: Майстер спорту СРСР з плавання; Почесна грамота КДПУ імені Володимира Винниченка (2009р.); Почесна грамота Кіровоградського обласного відділення НОК (2011р.); Подяка Управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської ОДА (2016р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2019р.); Подяка Кіровоградської обласної адміністрації (2022р.); Грамота ЦДПУ імені В.Винниченка з нагоди Дня науки (2022р.)

Дисципліни, які викладає: Плавання з методикою викладання; Адаптивний спорт; Спортивний травматизм; Практикум зі спортивної гігієни; Перетренованість і травматизм спортсменів; Виробнича практика тренерська.

Основні публікації

Монографії:

1. Бабаліч В.А. Розвиток координації рухів спортсменів з рукопашного бою на етапі початкової підготовки. Physical Culture, Sport and Physical Rehabilitation in Modern Society. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022 Р. 3-21 DOI: 10.54264/M015

2. Бабаліч В.А. Побудова тренувального процесу спортсменів з рукопашного бою на етапі початкової підготовки. Modern Issues of Physical Education, Sports, Tourism-Local History, and Physical Culture, and Recreation Work. Monograph. Scientific editors: Nataliia Khlus and Tadeusz Pokusa. Opole: The Academy of Applied Sciences – Academy of Management and Administration in Opole, 2023; Р. 46-78  DOI: 10.54264/M015

Посібники:

1. Бабаліч В.А. Основи плавання: історія та особливості техніки, правила змагань. Навчально-методичний посібник. Кіровоград, 2011.181с.

2. Бабаліч В.А. Основи теорії та методики викладання спортивних ігор. Навчально-методичний посібник. Кіровоград, 2012. 142 с.

3. Турчак А.Л., Бабаліч В.А., Бондаренко С.В. Організація і суддівство змагань зі спортивних ігор. Навчально-методичний посібник. Кіровоград: Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2015.  520 с. 

4. Бондаренко С.В., Бабаліч В.А., Турчак А.Л. Спортивні ігри: правила та суддівство змагань. Навчальний посібник. Кропивницький: Рекламне агентство «Євгенія Плюс», 2018.  267 с.

5. Бабаліч В.А. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів з  дисципліни «Теорія і методика викладання спортивних ігор». Кропивницький: Рекламне агентство «Євгенія Плюс», 2018. 117 с.

6. Бабаліч В.А. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з  дисципліни «Теорія і методика викладання плавання». Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. 99 с.

7. Бабаліч В.А., Собко Н.Г. Виробнича практика: тренерська (другий магістерський рівень). Навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання. Кропивницький, «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2020. 63 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

  1. Shchyrbul, O., Babalich, V., Mishyn, S., Novikova, V., Zinchenko, L., Haidamashko, I., & Kuchai, O. (2022) Conceptual Approaches to Training Specialists Using Multimedia Technologies.  International Journal of Computer Science and Network Security, 22(9), 123-130. DOI: 10.22937/IJCSNS.2022.22.9.19 (Web of Science)
  2. Sobko Sergey H., Sobko Natalia H., Maleniuk Tatiana V., Babalich Victoria A., Panchenko Halyna I.(2021) Improving Coordination of Young Footballers Aged 9-10 Years. International Journal of Human Movement and Sports Sciences 9(5), 940-947. DOI: 10.13189/saj.2021.090515(Scopus).

Статті у наукових фахових виданнях України:

  1. Бабаліч В.А. Впровадження спеціального курсу як елемент професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я в сучасному суспільстві, 2018 (4 (44)) 14-20.
  2. Бабаліч В.А. Спеціально спрямований, комбінований комплекс засобів плавання для дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу. Молодий вчений. 2019. №8 (72) серпень. С. 6-19
  3. Бабаліч В.А. Професійна підготовка майбутніх учителів Фізичної культури на заняттях зі спортивно-педагогічного вдосконалення. Молодий вчений. 2018. №12 (64), С. 330-333
  4. Бабаліч В.А., Маленюк Т.В., Голуб О.В., Брояковський О.В. Корекція координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху засобами плавання. Спортивний вісник Придніпров’я. Науково-практичний журнал. №1. 2020. С. 207-215
  5. Бабаліч В.А., Маленюк Т.В., Голуб О.В., Брояковський О.В. Система Й.Пілатеса – як засіб покращення фізичної підготовленості й профілактики травматизму спортсменів (на прикладі тхеквондо). Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 1. С. 87-94
  6. Бабаліч В.А., Маленюк Т.В. Тенденції та перспективи викладання дисципліни «Надання першої долікарської допомоги у процесі занять фізичною культурою і спортом» для студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти. Молодий вчений. 2021. №11(99). С. 107-111
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись