• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 172 (2018)

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

КРЕМЕНЬ Василь Григорович

 ПЕДАГОГІКА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО: ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТИ ЧАСУ 12
TERENCE J. LOVAT  VASIYL SUKHOMLINSKY’S INSPIRATION AND GUIDANCE IN THE AUSTRALIAN VALUES EDUCATION PROGRAM  15
 Alan COCKERILL EMPATHY, CURIOSITY AND CREATIVITY: THE RELEVANCE OF SUKHOMLINSKY’S LEGACY IN THE 21ST CENTURY  23
Barbel HERRMANN  ZUM 100. GEBURTSTAG VON WASSILI ALEXANDROWITSCH SUCHOMLYNSKI  30
 БЫБЛЮК Мариан ПОЧЕМУ ПОЛЬСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ НЕ ОБОГАТИЛАСЬ ТВОРЧЕСТВОМ В. А. СУХОМЛИНСКОГО  35
 КОВАЛЬ Петро Миколайович ДУХОВНО-МИСТЕЦЬКА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРАЦЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  39
КУЧЕРЕНКО Ірина Анатоліївна, МАМЧУР Лідія Іванівна   УРОК ЯК ФУНКУЦІЙНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПЕДАГОГІЧНИЙ ВИМІР В. СУХОМЛИНСЬКОГО  43
МІЄР Тетяна Іванівна  РОЗГЛЯД ФЕНОМЕНУ «ОСВІТНІЙ ПРОСТІР» У КОНТЕКСТІ ПОЄДНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СУЧАСНИХ НАУКОВИХ НАПРАЦЮВАНЬ З ВАГОМОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ СПАДЩИНОЮ МИНУЛОГО  48
 ГРИНЬОВА Марина Вікторівна, МОРОЗ Анастасія Валеріївна ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З ОБ’ЄДНАНОЮ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  53

ОТИЧ Олена Миколаївна 

ІДЕЇ КОРДОЦЕНТРИЗМУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНІЙ СФЕРІ  57
 РАДУЛ Ольга Сергіївна ВИХОВАННЯ ЛЮБОВІ ДО МАЛОЇ БАТЬКІВЩИНИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  63
 САУХ Петро Юрійович  ЖИТТЄДАЙНА СИЛА ІМПЕРАТИВІВ ФІЛОСОФСЬКОГО АЛГОРИТМУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 67
ГРОНА Наталія Вікторівна  АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ФОРМУВАННІ ТЕКСТОТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  73
 БЕЗНОСЮК Олександр Олексійович НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  77
 

АБРАМОВА Оксана Віталіївна, КУЦЕНКО Тетяна Володимирівна 

ОСМИСЛЮЮЧИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО: ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ  81

БОРОВА Валентина Євгенівна 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО У ДІЯЛЬНІСНОМУ ПІДХОДІ ДО КОРИГУВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  85
ВДОВЕНКО Вікторія Віталіївна  ОБДАРОВАНІ ДІТИ: В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ  89
 ДІДИЧ Галина Степанівна ІДЕЇ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  92
 ЖИГОРА Ірина Валеріївна ТИПИ МОВНИХ ПОМИЛОК В УЧНІВСЬКИХ РОБОТАХ І ШЛЯХИ ЇХНЬОГО УСУНЕННЯ В КОНТЕКСТІ ПОГЛЯДІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  97

 ГЕРГУЛЬ Світлана Миколаївна

 ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ 101
 ЄЛДІНОВА Світлана Миколаївна  ПРИРОДООХОРОННЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ У ПРАЦЯХ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 105
 ІЛІАДІ Олександр Іванович, ГРОМКО Тетяна Василівна СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (курс «Українська мова за професійним спрямуванням»)  109
 КОЗИР Маргарита Валентинівна, БРЕЧКО Анастасія Олексіївна  РОЗВИТОК EМОЦІЙНОГО ІНТEЛEКТУ МАЙБУТНІХ ПEДАГОГІВ (НА МАТEРІАЛІ ТВОРІВ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО) 114

 KRYCHUN Liudmyla Petrivna, HABELKO Olena Mykolayivna

PEDAGOGICAL VIEWS OF V. SUKHOMLYNS’KYI AND THE DEVELOPMENT OF CREATIVE PERSONALITY OF STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF XXI CENTURY  117
КРАВЦОВ Віталій Олександрович, КРАВЦОВА Тетяна Олександрівна  ТЕОРІЯ ПРИРОДОВІДПОВІДНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЦІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  120
ЛЕБІДЬ Інна Юхимівна  РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  126

ПРОЦ Марта Орестівна 

ПЕДАГОГИ-НОВАТОРИ КІРОВОГРАДЩИНИ: В. СУХОМЛИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКИ  130
 СЕВАСТЮК Мар'яна Степанівна, МАКАРЕНКО Леся Леонідівна  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 136

 СЕМЕЗ Андрій Анатолійович

В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ МОРАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  140
 ЧИСТЯКОВА Людмила Олександрівна ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЇ ВИХОВНИХ ВПЛИВІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  145
 ШЕВЧЕНКО Інга Леонідівна, БРОДСЬКИЙ Геннадій Леонідович  ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 149
 ШКОЛА Галина Миколаївна МОВНА КАРТИНА СВІТУ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  153
 ЯЗЛОВЕЦЬКА Оксана Валентинівна В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я УЧНІВ  157
 ГОНЧАР Людмила Вікторівна СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА У ТВОРЧОСТІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  161

 ЗАВІТРЕНКО Долорес Георгіївна, ЗАВІТРЕНКО Артем Миколайович, БЕРЕЗЕНКО Наталія Олегівна

ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ГОТОВНОСТІ ДО ВИБОРУ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  165
 ЄФІМЕНКО Світлана Миколаївна  ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ У ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 170

ЛУНГОЛ Ольга Миколаївна, СУХОВІРСЬКА Людмила Павлівна 

MOTIVATION OF STUDY IN THE PRISM OF MODERNITY THROUGH THE REALIZATION OF VASILY SUKHOMLINSKY WORKS  174
 ОЗЕРНА Наталія Миколаївна ВИХОВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  178
 ПАНЧЕНКО Галина Іванівна ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ОГЛЯДУ НА ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  182
 НІКІТІНА Олена Олександрівна  РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 187
 АНДРОСОВА Наталя Миколаївна РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ У ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  191
 БОРИСПОЛЕЦЬ Олена Михайлівна, ПРУС Галина Іванівна, ЯРМАК Олена Вікторівна РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗДОБУТКІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  195
 БІЛОХВОЩЕНКО Світлана Миколаївна, КАЛЬЧУК Марія Іванівна, МАХИНЯ Світлана Іванівна РЕФОРМУВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЗДОБУТКІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  199
КУШНИР Наталія Сергіївна  АСПЕКТИ ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  204
 ПЕТРУШИНА Лідія Іванівна СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ВИМІРІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  208
ТОЦЬКА Тетяна Петрівна  ЯКІ Ж ВИ ЩАСЛИВІ, ДІТИ – ДИТЯЧИЙ СВІТ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО  210
 ХОМУК Інга Петрівна КАЗКИ ТА ОПОВІДАННЯ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХНЄ ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА  215
КОШЛЯК Михайло Анатолійович   СТАНОВЛЕННЯ ЗРІЛОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 218
 ПРОЦЕНКО Євгеній Анатолійович, САДОВИЙ Микола Ілліч ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛЬНО-ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І. Є. ТАММА ТА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  223
БИРКА Маріан Філаретович  ІКТ КОМПЕТЕНЦІЯ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ: КОНЦЕПЦІЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ  228
КАПІТАН Тетяна Анатоліївна  РОЛЬ ПІСНІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  236
 ДЕМЧЕНКО Юлія Миколаївна «УРОК МИСЛЕННЯ» В ДИДАКТИЧНІЙ СИСТЕМІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  239
КІНДЕЙ Леся Григорівна  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДОБУТКІВ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  243
 ГОРСЬКА Олена Олександрівна РІДНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  249
 КОРНІЄНКО Світлана Іванівна ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ НОВОГО ТИПУ З ПОЧУТТЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ  254
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись