• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Профком

Позитивна мотивація профспілкового членства

Працівник – член профспілки має право:

– на безкоштовну юридичну допомогу, яку можуть надати фахові юристи обкому профспілки працівників освіти, зокрема, у розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;

– на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді;

– на підготовку заяв, скарг та інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;

– на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати;

– на профспілковий контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;

– на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до виборних колегіальних органів профспілкових організацій;

– на його захист профспілкою в разі необґрунтованого звільнення з роботи, інших несправедливих дій;

Діяльність комісії соціального захисту за 2015–2019 роки

Протягом звітного періоду комісія соціального захисту працювала в складі трьох осіб: доц. Горська О. О. – голова комісії та членів комісії: проф. Іліаді О. І., доц. Мілова Т. М., доц. Окопник О. М.

У межах визначених повноважень комісія здійснювала постійний контроль за постановкою та зняттям з обліку членів профспілкової організації університету.

Соціально-економічний та соціальний захист членів профспілки за 2015–2019 роки

Основним завданням профспілки є соціально-економічний захист її членів, що й було першочерговим у роботі профспілкової організації педуніверситету.

У 2015 р. університет переходив на роботу згідно з новим Законом «Про вищу освіту». Профком брав безпосередню участь у формуванні нової нормативної бази.

Участь у Всеукраїнській акції протесту

6 липня 2016 р. члени профспілки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка взяли участь у Всеукраїнській акції протесту проти тарифної політики Кабінету Міністрів України.

Переваги перебування в профспілковій організації викладачів та співробітників Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

Переваги перебування в профспілковій організації викладачів та співробітників Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

НЕ ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ:

1) не можуть бути звільнені за ініціативою роботодавця без згоди профкому (п. 10 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

1) згода профкому не потрібна;

2) можуть доручити профкому представництво та захист своїх інтересів при розгляді трудових індивідуальних спорів у комісії з трудових спорів (п. 8 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

2) захищають свої інтереси самостійно;

3) можуть доручити профспілці представляти свої інтереси при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

3) захищають свої інтереси самостійно або з адвокатом;

4) мають право на захист профспілкою порушених трудових, соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцем, а також з іншими об’єднаннями громадян (ч. 1 ст. 19 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»);

4) захищають свої інтереси самостійно;

5) можуть захистити свої права в профспілці при порушенні строків у: - виплаті заробітної плати, надбавок і доплат; - наданні додаткових днів відпустки; - виплаті матеріальної допомоги на оздоровлення; - виплаті премії та винагороди тощо. (п. 12 ч. 1 ст. 38, ч. 2 ст. 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», ст. 251 КЗпП);

5) захищають свої права самостійно;

6) мають право на надання юридичних консультацій та допомоги (п. 2–3 ст. 13 Статуту профспілки працівників освіти і науки України від 11.01.2000 р.; у ред. від 17.11.2010 р).;

6) отримують інформацію з інших джерел;

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics