• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Профком

Соціально-економічний захист

Пріоритетним напрямком роботи профкому у 2023 році був захист соціальних і економічних прав та інтересів членів профспілки.

Робота соціально-економічної комісії

Основним завданням роботи соціально-економічної комісії протягом 2022 року був захист соціальних і економічних прав та інтересів членів профспілки.

Позитивна мотивація профспілкового членства

Працівник – член профспілки має право:

– на безкоштовну юридичну допомогу, яку можуть надати фахові юристи обкому профспілки працівників освіти, зокрема, у розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;

– на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді;

– на підготовку заяв, скарг та інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;

– на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати;

– на профспілковий контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;

– на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до виборних колегіальних органів профспілкових організацій;

– на його захист профспілкою в разі необґрунтованого звільнення з роботи, інших несправедливих дій;

Діяльність комісії соціального захисту за 2015–2019 роки

Протягом звітного періоду комісія соціального захисту працювала в складі трьох осіб: доц. Горська О. О. – голова комісії та членів комісії: проф. Іліаді О. І., доц. Мілова Т. М., доц. Окопник О. М.

У межах визначених повноважень комісія здійснювала постійний контроль за постановкою та зняттям з обліку членів профспілкової організації університету.

Соціально-економічний та соціальний захист членів профспілки за 2015–2019 роки

Основним завданням профспілки є соціально-економічний захист її членів, що й було першочерговим у роботі профспілкової організації педуніверситету.

У 2015 р. університет переходив на роботу згідно з новим Законом «Про вищу освіту». Профком брав безпосередню участь у формуванні нової нормативної бази.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись