• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
 • (0522) 32-17-18

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д23.053.02

Cпеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки»
13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

Термін повноважень ради — 07.04.2022 —  (Наказ МОН від 07.04.2022 №320)

Голова ради:

Галета Ярослав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Заступник голови:

Довга Тетяна Яківна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Абрамова Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної та професійної освіти, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.01.

Адреса ради: 25006, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 , корпус-1


 

Швецова Ірина Вікторівна

Здобувач наукового ступеня: Швецова Ірина Вікторівна

Назва дисертації: Система формування іншомовної комунікативної компетентності фахівців з навігації і управління морськими суднами в умовах неперервної освіти

Шифр та назва спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Офіційні опоненти:

 • Желясков Василь Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дунайського інституту Національного університету «Одеська морська академія»
 • Діденко Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор, заступник начальника відділу – начальник відділення планування та контролю наукової та науково-технічної діяльності науково-організаційного відділу Національної Академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 • Слабко Володимир Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри освіти дорослих Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Захист відбудеться 23 серпні 2024 року о 13:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Тютюнник Марія Григорівна

Здобувач наукового ступеня: Тютюнник Марія Григорівна

Назва дисертації: Формування художньо-комунікативної готовності майбутнього викладача музичного мистецтва

Шифр та назва спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Науковий керівникСтратан-Артишкова Тетяна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Офіційні опоненти:

 • Єременко Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та музичного мистецтва Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
 • Паньків Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Захист відбудеться 23 серпня 2024 року о 10:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Козленко Володимир Григорович

Здобувач наукового ступеня: Козленко Володимир Григорович

Назва дисертації: Система розвитку проєктної культури майбутніх педагогів

Шифр та назва спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Офіційні опоненти:

 • Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри технологічної та професійної освіти Криворізького державного педагогічного університету
 • Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 • Данилюк Сергій Семенович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Захист відбудеться 09 липня 2024 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Приєднані файли:

Реферат дисертації

Дисертація

Висновок

Відгук 1. д.пед.наук, проф. Савченко Л.О.

Відгук 2. д.пед.наук, проф. Бахмат Н.В.

Відгук 3. д.пед.наук, проф. Данилюк С.С.

ОКД

Відео захисту

Пряма відеотрансляція захисту

Мартін Аліна Миколаївна

Здобувач наукового ступеня: Мартін Аліна Миколаївна

Назва дисертації: Формування основ природознавства у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історії педагогіки України (ХХ – початок ХХІ століття)

Шифр та назва спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Науковий консультантРадул Ольга Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Офіційні опоненти:

 • Гриньова Марина Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
 • Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, психології, початкової, дошкільної освіти та управління закладами освіти Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ
 • Комар Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Захист відбудеться 13 червня 2024 року об 11:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Приєднані файли:

 Реферат дисертації

 Дисертація

        Висновок

        Відгук 1. д.пед.наук., проф Гриньова М.В.

Відгук 2. д.пед.наук., проф Біда О.А.

Відгук 3. д.пед.наук., проф Комар О.А.

ОКД

Відеозапис захисту

Аудіозапис записту

Пряма відеотрансляція захисту

Нечепорук Яна Сергіївна

Здобувач наукового ступеня: Нечепорук Яна Сергіївна

Назва дисертації: Іншомовна підготовка в історії розвитку вітчизняної професійної освіти у льотних навчальних закладах України (друга половина ХХ ‒ початок ХХІ століття)

Шифр та назва спеціальності: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Науковий консультант – Савченко Наталія Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та спеціальної освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

Офіційні опоненти:

Безлюдна Віта Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Литовченко Ірина Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської мови технічного спрямування № 2 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету

Захист відбудеться 12 травня 2023 року о 09.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Приєднані файли:

Реферат дисертації

Дисертація

Висновок

Відгук 1 д.п.н., проф. Безлюдної В.В.

Відгук 2 д.п.н., проф. Литовченко І.М.

Відгук 3 д.п.н., проф. Савченко Л.

Відео захисту дисертації

Трансляція захисту в режимі реального часу

ОКД

Балануца Олександр Олександрович

Здобувач наукового ступеня: Балануца Олександр Олександрович

Назва дисертації: Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх дипломатів як інтелектуального ресурсу держави

Шифр та назва спеціальності: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

Науковий консультант – Радул Валерій Вікторович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та соціально-гуманітарних дисциплін (Льотна академія Національного авіаційного університету)

Офіційні опоненти:

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, декан педагогічного факультету (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка)

Коляда Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)

Захист відбудеться 11 травня 2023 року об 11.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.02 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Приєднані файли:

Реферат дисертації

Дисертація

Висновок

Відгук 1 д.п.н., проф. Коляда Н.

Відгук 2 д.п.н., проф. Бахмат Н.

Відгук 3 д.п.н., проф. Кічук Н.В.

Відео захисту дисертації

Трансляція захисту в режимі реального часу

ОКД

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись