• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д23.053.05

Спеціальності, за якими проводяться захисти дисертацій:

12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»

Термін повноважень ради– до 6 червня 2025 року (Наказ МОН від 06.06.2022 №530)

Голова ради:

Соболь Євген Юрійович, доктор юридичних наук, професор, ректор, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Заступники голови:

Кондратенко Віталій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар:

Сокуренко Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 12.00.07.

Адреса ради: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1 ,

0508425086, 0633536878 (Сокуренко Олена Анатоліївна).

МЕХ ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Тема дисертації: "Адміністративно-правовий механізм державно-приватного партнерства в секторі безпеки України"

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Офіційні опоненти:       

Віхляєв Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заступник директора Видавничого дому «Гельветика»;

Манжула Андрій Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної̈ діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Зайкіна Ганна Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу освітніх комунікацій та публічного адміністрування Департаменту освіти Харківської міської ради. Офіційні опоненти на засіданні присутні, відгуки подані своєчасно.

Захист відбудеться 08 червня 2024 року о 09:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFРеферат

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Віхляєва М.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., доц. Зайкіної Г.М.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Манжули А.А.

Adobe Acrobat Pro PDFОКД Мех Ю.В.

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок

Відеозапис захисту Мех Ю.В.

Аудіозапис захисту Мех Ю.В.

ПОЛІТАНСЬКИЙ В’ЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ

Тема дисертації: «Організаційно-правові засади функціонування електронного урядування в Україні.»

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Офіційні опоненти:

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки;

Юнін Олександр Сергійович, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Зайкіна Ганна Миколаївна, доктор юридичних наук, доцент, начальник відділу освітніх комунікацій та публічного адміністрування Департаменту освіти Харківської міської ради.

Захист відбудеться 25 травня 2024 року о 09:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Дисертація

Adobe Acrobat Pro PDFРеферат

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н. доц. Зайкіної Г.М.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Дрозда О.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Юніна О.С.

Adobe Acrobat Pro PDFОКД Політанського В.С.

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок

Відеозапис захисту Політанського В.С.

Аудіозапис захисту Політанського В.С.

 

ФОМІЧОВ КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Тема дисертації: «Державна політика формування та реалізації соціальної захищеності осіб з інвалідністю: адміністративно-правовий аспект»

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Офіційні опоненти:

Луценко-Миськів Леся Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права;

Шаповал Роман Володимирович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Джафарова Олена В’ячеславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри поліцейської діяльності та публічного адміністрування факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ.

Захист відбудеться 24 травня 2024 року о 09:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFРеферат

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр. н., проф. Джафарової О.В.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Шаповал Р.В.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Луценко-Миськів Л.І.

Adobe Acrobat Pro PDFОКД Фомічова К.С.

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок

Відеозапис захисту Фомічова К.С.

Аудіозапис захисту Фомічова К.С.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Здобувач Зуєва Анна Ігорівна

Тема дисертації: «Дисциплінарна відповідальність адвоката: адміністративно-правовий аспект»

На здобуття наукового ступеня: кандидата юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Офіційні опоненти:

Дрозд Олексій Юрійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки;

Безпалова Ольга Ігорівна, доктор юридичних наук, професор, директор Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної військової адміністрації.

Захист відбудеться 25 травня 2024 року о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація
Adobe Acrobat Pro PDFРеферат
Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Безпалової О.І.
Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Дрозда О.Ю.

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Здобувач Ільєнков Олександр Олегович

Тема дисертації: «Адміністративно-правовий механізм реалізації функцій прокуратури»

На здобуття наукового ступеня: кандидата юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Офіційні опоненти:

Журавльов Дмитро Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заступник керівника Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород – керівник управління з питань помилування Офісу Президента України;

Вітвіцький Сергій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького державного університету внутрішніх справ.

Захист відбудеться 24 травня 2024 року о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 23.053.05 Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький (зал засідань вченої ради).

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація
Adobe Acrobat Pro PDFАвтореферат
Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Вітвіцького С.С.
Adobe Acrobat Pro PDFВідгук опонента д.юр.н., проф. Журавльова Д.В.

ЗАЙКІНА ГАННА МИКОЛАЇВНА

Тема дисертації:  «Адміністративно-правовий механізм управління залізничним транспортом загального користування в
Україні: питання теорії і практики»

На здобуття наукового ступеня: доктор юридичних наук

Спеціальності: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Adobe Acrobat Pro PDFДисертація

Adobe Acrobat Pro PDFРеферат

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Дрозда О.Ю.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Гетьмана Є. А.

Adobe Acrobat Pro PDFВідгук офіційного опонента д.юр.н., проф. Манжули А.А.

Adobe Acrobat Pro PDFОКД Зайкіної Г.М.

Adobe Acrobat Pro PDFВисновок

Відеозапис захисту Зайкіної Г.М.

Аудіозапис захисту Зайкіної Г.М.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Бондарь Володимир Павлович

Організація проведення медико-соціальної експертизи: адміністративно-правовий аспект

Відгуки офіційних опонетів:

д.юр.н., проф. Гулак О.В.

к.юр.н. Міргород-Карпова В.В.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись