• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 150

150

 

Титульна сторінка

 

АвторСтаттяСторінка

АНІСІМОВ Микола Вікторович

ГРАФІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13 

ДРОЗДОВА Ірина Петрівна

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМАМИ РОБОТИ З ТЕКСТОМ У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ НЕФІЛОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 17 

КУШНІР Василь Андрійович

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 23 

САВЧЕНКО Наталія Сергіївна

РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ХІХ-ХХ СТОЛІТТІ 28

SHANDRUK Svitlana Ivanivna

REFORMING OF TEACHER EDUCATION: ADAPTATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCE 33

БІЛОЗУБ Людмила Миколаївна 

ДО ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ ТА МЕНТАЛЬНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ  36 

ВОРОВКА Маргарита Іванівна 

ОСНОВНІ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА В УКРАЇНІ В 60-ТІ РОКИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ   39

HABELKO Olena Mykolaivna 

THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN CANADA  43 

ГОНЧАРЕНКО Юліана Володимирівна 

ЕСТЕТИКО-ВИХОВНІ МОЖЛИВОСТІ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРШІ ТРИ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХХ СТОЛІТТЯ  46 

ГРОМКО Тетяна Василівна 

СУЧАСНА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)   50

 ДОВГАНЬ Надія Юріївна

СПОРТИВНО-ОРІЄНТОВАНА ОСВІТА У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ ВНЗ  53 

ЖИТЕНЬОВА Людмила Вікторівна 

ГУМАНІСТИЧНІ ІДЕЇ В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІКИ  58 

ЗАХАРОВА Оксана Віталіївна, ГАЛІМСЬКА Інна Іванівна 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  63 

KAPITAN Tetiana Anatoliivna 

GAME AS MEANS OF ACTIVE LEARNING COGNITIVE ACTIVITY IN ENGLISH LESSONS  68 

. КOZII Оlhа Bоrysivna 

STUDYING THEORETIC ENGLISH GRAMMAR: KEY PROBLEMS AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION (BASED ON THE STUDY OF THE NOUN)  72 

КУРКІНА Сніжана Віталіївна 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   75

ЛЕСІНА Тетяна Миколаївна 

ПЕРЕДШКІЛЬНА ОСВІТА ДІТЕЙ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДО СТИМУЛЮВАННЯ ЇХНЬОЇ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  80 

 LYSENKO Liudmila Oleksandrivna

DEVELOPING THE TECHNOLOGIES OF CLASSROOM ACTIVITIES: NEW TECHNOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHALLENGES   85

 НОВАКІВСЬКА Людмила Володимирівна

ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ СЛОВЕСНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ ОБГОВОРЕНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ФОРУМІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТЬ)   88

 ПРИЩЕПА Світлана Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   94

РАГОЗІНА Вікторія Валентинівна 

ДЕКОРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ У РАННЬОМУ І ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ  97 

 РАЦУЛ Олександр Анатолійович

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МАЙБУТНІМИ СОЦІАЛЬНИМИ ПЕДАГОГАМИ  103 

СТРІТЬЄВИЧ Тетяна Миколаївна 

РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА  107 

СТРЕЛЬЧЕНКО Лариса Василівна 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ В СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ  110 

 ТИМОЩУК Ірина Володимирівна

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ   114

ЦАРИК Ольга Михайлівна 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У СХІДНІЙ УКРАЇНІ ПОЧАТКУ ХХ СТ   119

 CHERNIONKOV Yaroslav Oleksandrovych

PARTICIPATION IN SOCIALLY BENEFICIAL ACTIVITY: A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS   122

 ЯЗЛОВЕЦЬКА Оксана Валентинівна

ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА ЯК ОЗДОРОВЧА ВИХОВНА СИСТЕМА   126

 БУБІН Алла Олександрівна

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ НА ВОЛИНІ (1946-1950 рр.): ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ  131 

 ДВОРЕЦЬКА Лариса Павлівна

ДО ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕСТОВИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО УМІЩЕНІ В ПІДРУЧНИКАХ З АЛГЕБРИ ТА ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ   135

ZHUKOVA Oleksandra Mykolaivna 

METHODS OF STUDYING OF GRAMMAR MATERIAL FOR MIDDLE AND HIGHER CLASSES PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS: TAKING INTO ACCOUNT THE COMMUNICATIVE APPROACH   142

 КИР’ЯН Тетяна Іванівна

СИСТЕМА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В 1941–1991 рр  145 

КОНДРАШОВ Микола Миколайович 

НАВЧАННЯ УСПІХОМ – СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЮРИДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  150 

ЛОКАРЄВА Юлія Валеріанівна 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   155

МАТРОС Ольга Олександрівна 

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ВАСИЛЬОВИЧА ЛУЧИЦЬКОГО ЯК НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА У РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ  159 

НИЧ Оксана Богданівна 

БАТЬКІВСЬКА ПРОСВІТА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США   164

ROZHKOVA Natalia Grygorivna 

REFLEXIVE AND COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES   169

СОКОЛ Мар’яна Олегівна 

КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ  173 

 FOKA Mariya Volodymyrivna

SUBTEXT AS A METHOD OF SUGGESTIVE INFLUENCE (ON THE BASIS OF ARISTOTLE’S «RHETORIC»)   177

БАБЕНКО Марина Олегівна 

СУТНІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ЗАГАЛЬНІЙ ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ: ІСТОРИКО–ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ   180

 ВЛАСЕНКО Вікторія Федорівна

СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  187 

ГОРІЧЕНКО-БАЛЕМА Лариса Вікторівна 

ВІЛЬНЕ І СВІДОМЕ ДИХАННЯ ЯК ОДИН З МЕТОДІВ ПОДОЛАННЯ СКУТОСТІ ПІД ЧАС ГРИ НА ВІОЛОНЧЕЛІ  191 

 КІСІЛЬ Людмила Миколаївна

СИСТЕМА ВПРАВ ІЗ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ОСНОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВТНЗ   194

 НАДУТЕНКО Олена Леонідівна

ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРАЦІЇ МИСТЕЦТВ  198 

ПЄНОВ Вадим Васильович 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ   204

 САФРОНОВА Ганна Володимирівна

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ І УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ВАЖЛИВІ ЧИННИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   209

ЯНУШЕВСЬКА Ірина Борисівна 

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-НЕФІЛОЛОГАМИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ  213 

 ФУРДАК Тетяна Дмитрівна

ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА ШКІЛЬНИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ  216 

 БЕРЕЖОК Владислава Юріївна

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА У ПРОГРАМІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ХІМІЇ ДЛЯ УЧНІВ 9–11 КЛАСІВ  219 

ВАН Чень 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОГО АРТИСТИЗМУ МАГІСТРАНТІВ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  222 

 ВАН Чжун

 РІЗНОВИДИ МУЗИЧНИХ АНСАМБЛІВ ТА ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО АНСАМБЛЕВОГО МУЗИКУВАННЯ НА УРОКАХ МУЗИКИ І В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ  227

 ГАМЗА Анна Володимирівна

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОПИСОВОЇ ФУНКЦІЇ ДІЄСЛОВА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ   231

ГОРОХОВА Галина Іванівна 

ДОПРОФЕСІЙНА ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА: ФОРМУВАННЯ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІДОМИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР  235 

 ДЕНИСЮК Інна Сергіївна

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ТЕХНІКИ ВИКОНАВЦЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО МУЗИКУВАННЯ  240 

 ДУБОВИЙ Захар Сулейманович

СПЕЦИФІКА АКТУАЛІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  245 

ЛІНЬ Хуацінь 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ФОРТЕПІАННО–ВИКОНАВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ   248

 ЛЮ Цзя

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ В МАГІСТРАНТІВ–ВОКАЛІСТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНО-ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   252

 МАРЦИНІВ Василь Васильович

ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  256 

ТЕРЯЄВА Лариса Анатоліївна 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ХОРОВОГО ДИРИГУВАННЯ  262 

 УШАКОВА Юлія Вікторівна, НЕВИНІЦИН Андрій Миколайович

ПРОФЕСІЙНА МОТИВАЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ ДИСПЕТЧЕРІВ З АЕРОНАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  264 

 СИДОРЕЦЬ Тетяна Володимирівна

ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОЄДНАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ, ТВОРЧОЇ ВОЛІ ТА ПІАНІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ ВИКОНАВЦЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ФОРТЕПІАННОЇ МУЗИКИ  268 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics