• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Навчально-методичний відділ

Сектор навчально-методичного забезпечення освітнього процесу

Напрямки діяльності сектору навчально-методичного забезпечення освітнього процесу

Сектор навчально-методичного забезпечення освітнього процесу є підрозділом навчально-методичного відділу.

Цілі та завдання сектору:

– вивчення й аналіз нормативних документів щодо планування й організації освітнього процесу та впровадження їхніх вимог в освітню діяльність Університету;

– участь в укладанні інструктивно-організаційних документів, які регламентують: планування освітнього процесу в університеті; планування роботи кафедр; планування викладання дисциплін; моніторинговий аналіз успішності студентів; рейтинговий контроль якості роботи кафедр та факультетів;

– співпраця з кафедрами Університету щодо формування навчальних і робочих навчальних планів та супровід їх у ході реалізації;

– моніторинг стану виконання навчальної роботи кафедр університету; організація контролю за виконанням навчального навантаження викладачів на засадах погодинної оплати;

– координація роботи щодо комплектування білетів до державних екзаменів та їх видача головам екзаменаційних комісій;

– участь у формуванні навчального навантаження науково-педагогічних працівників

– підготовка матеріалів, статистичної та звітної інформації для МОН України, до звітних доповідей ректора і проректора з науково-педагогічної роботи відповідно до напрямків діяльності відділу;

– організаційний супровід роботи методичної ради університету;

– участь у нарадах, які проводяться в Університеті з питань компетенції відділу;

– надання, з дозволу ректорату, інформації та документів з питань, які стосуються компетенції сектору;

– реєстрація видачі академічних довідок студентам;

– зведення графіків атестації по Університету за поданням деканатів факультетів;

– здійснення контролю за складанням розкладу занять деканатами факультетів.

– облік та аналіз зайнятості аудиторного фонду задля ефективного його використання.

Документація
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics