• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Навчально-методичний відділ

Сектор обслуговування ЄДЕБО, інформації та статистики

Напрямки діяльності сектору обслуговування ЄДЕБО, інформації та статистики

Сектор обслуговування ЄДЕБО є підрозділом навчально-методичного відділу.

Мета діяльності: координація та контроль дій структурних підрозділів університету з питань ведення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) – автоматизованої системи збирання, оброблення, зберігання та захисту даних, в тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг.

Основні завдання:

– організація робіт технічного супроводження процесу формування та ведення у Єдиній державній електронній базі з питань освіти обліку даних стосовно діяльності Університету, наповнення щорічного звіту закладу вищої освіти «Ступені ризику»;

– збір, обробку, аналіз та підготовка документів до верифікації в ЄДЕБО;

– створення та супроводження електронної бази даних студентів Університету стосовно замовлення студентських квитків, документів про освіту державного зразка та додатків до них європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) (спільна робота з деканатами факультетів);

– супровід роботи технічних секретарів приймальної комісії під час вступної кампанії;

– забезпечення роботи консультаційного пункту для реєстрації електронних кабінетів, виправлення помилок та вирішення спірних питань під час подання електронних заяв на вступ;

– перевірка та внесення до ЄДЕБО підтверджуючих документів для осіб зі спеціальними умовами вступу;

– здійснення зарахування абітурієнтів до закладу вищої освіти та переведення на державну основу осіб пільгових категорій;

– формування конкурсних пропозицій обсягу прийому на навчання та випуску фахівців із вищою освітою;

– участь у підготовці пропозицій до обсягів державного замовлення на підготовку та випуск фахівців;

– внесення обсягів державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти, виділених конкурсною комісією МОН України;

– отримання від факультетів даних про рух контингенту здобувачів вищої освіти та своєчасна їх обробка, зведення даних по наповнюваності груп студентами; підготовка статистичного звіту про рух контингенту студентів закладу вищої освіти (щомісячно, щосеместрово, щорічно);

– складання звіту закладу вищої освіти на початок навчального року за формою 2-3нк;

– замовлення сертифікатів для підключення нових користувачів ЄДЕБО та повторна генерацію ключів діючих користувачів.

Документація
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись