• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

ДИАЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ

КУШНИР Василий Андреевич –

доктор педагогических наук, профессор,

заведующий кафедрой математики

Центральноукраинского государственного

педагогического университета

имени Владимира Винниченко

e-mail: [email protected] 

Анотація

    Розглядаються методологічні проблеми сутності і змісту поняття «Діалогічний рівень професійної підготовки вчителя». На основі діалогу в розумінні М. М. Бахтина, загальнолюдських цінностей, онтологічного підходу досліджується така нескінченно-можлива система як педагогічний процес. Діалог розглядається як нова цілісність «учитель-учень» на принципах спів-праці, спів-сумісності, спів-переживання, спів-участі, співіснування. Діалог базується на добровільній і взаємній відкритості вчителя і учнів, на бахтінському не-алібі поведінки вчителя і учнів. Діалог – це свобода вибору у вигляді відповідальних вчинків за себе і за другого, морально-духовна спрямованість педагогічного процесу.

Ключові слова: діалог, діалогічний рівень професійної підготовки вчителя, онтологія, людські цінності, гуманітарність педагогічного процесу, нескінченно-можлива реальність.

Повний текст:

Adobe Acrobat Pro PDF

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / Б. Г. Ананьев. – М.: Наука, 1977. – 380 с.

2. Ананьев В. Г. Человек как предмет познания / Б. Г. Ананьев. – Л.: ЛГУ, 1968. – 340 с.

3. Бахтин М. М. К философии поступка / М. М. Бахтин / Работы 20-х годов. – К.: Next, 1994. – С. 11–68.

4. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / Михаил Михайлович Бахтин. – М.: Советский писатель, 1963. – 362 с.

5. Библер В. С. Михаил Михайлович Бахтин или поэтика культуры / В. С. Библер. – М.: Изд. Прогресс, Гнозис, 1991. – 176 с.

6. Библер В. С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в двадцать первый век / В. С. Библер. – М.: Изд. Полит. лит., 1991. – 413 с.

7. Бінарна технологія створення і проведення бінарних занять з алгебри і інформатики // Математика в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 32– 38.

8. Дьяконов Г. В. Активные методы группового обучения психологии: диалогический подход : учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов психологических
факультетов университетов и пединститутов / Г. В. Дьяконов, И. А. Добрянский – Кировоград, 2004. – 189 с.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись