• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

Випуск 167 (2018)

Наукові записки Обложка167

Титульна сторінка

АвторСтаттяСторінка

РАДУЛ Валерій Вікторович, РАДУЛ Ольга Сергіївна

ФОРМУВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 12 
ДАВІДОВИЧ Ніцца, ЯВИЧ Роман, ГЕРКЕРОВА Олександра Михайлівна ВПЛИВ ПРОГРАМИ, ЩО БЛОКУЄ НЕБАЖАНИЙ ІНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ, НА ТРИВАЛІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ДОЗВІЛЛЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  18
 БІДА Олена Анатоліївна, ОРОС Ільдіко Імріївна, БЖЕЖІНЬСКА Рената ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ   25
 КУЗЬМЕНКО Юлія Василівна МУЗИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ  27 
 КУЧАЙ Олександр Володимирович, КУЧАЙ Тетяна Петрівна, KUNIKOWSKI Stanisław ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  31 
 ПАВЛЕНКО Олена Олексіївна МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЕКОНОМІКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  33 
 САВЧЕНКО Наталія Сергіївна СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ   39
 СКЛОВСЬКИЙ Ігор Зіновійович, СКЛОВСЬКА Олена Іванівна, АКСЬОНОВА Віра Ігорівна КОМУНІКАТИВНО-СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР – ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПАРАДИГМИ СУСПІЛЬСТВА НЕСКОРЕНОЇ УКРАЇНИ  41 
 ДЕМЕШКО Інна Миколаївна МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ»  45 

 ІСАЧЕНКО Вікторія Павлівна, ГОНЧАР Інна Григорівна

ВЕДЕННЯ ВИПАДКУ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ: АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ   50
 КОРОТКОВ Анатолій Єгорович КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ   54
 КИРИЧЕНКО Олена Іванівна, САЛЕНКО Олег Олександрович РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ  58 
 ЛИСЕНКО Людмила Олександрівна СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИВЧЕННЯ МОВИ   63
 МИХАСЬКОВА Марина Анатоліївна ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОЛЕКТИВНО-ГРУПОВИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   66
 НЕСТЕРЕНКО Тамара Сергіївна ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  69 

 ПАСІЧНІЧЕНКО Анжела Василівна

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   74
 ПІДВАЛЬНА Юлія Василівна СОЦІАЛЬНА РОБОТА З «СІМ’ЯМИ ГРУПИ РИЗИКУ»   78
 ПІХТАР Олена Анатоліївна ФАХОВЕ МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДИРИГЕНТІВ ХОРУ   82
 ПОХИЛЕНКО Віктор Федорович АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ  87
 СЕМАКОВА Тетяна Олексіївна, БОЙКО Любов Михайлівна МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕФЛЕКСИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ  90 
 СОЛОГУБ Вікторія Даріївна ВИХОВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ ГРИ НА ГІТАРІ: МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОНТЕКСТ  95 
 ТОВКАНЕЦЬ Оксана Сергіївна ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ФІЛОСОФІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ  98 
 ЦИПІНА Діана Савеліївна

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

102 

 ШЕВЧЕНКО Ольга Володимирівна, МЕЛЬНІК Анастасія Олександрівна

СПОРТИВНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАСОБИ У ФОРМУВАННІ ФРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  105 
 ШЕВЧУК Тамара Борисівна СЕМАНТИКО-ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСЕМ З АФІКСОЇДОМ ФІЛО- (-ФІЛ) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ   108
 ШУЛЯК Світлана Олександрівна ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ДІТЕЙ (50-80-ті рр. ХХ ст.)   112

 ЯЗЛОВЕЦЬКА Оксана Валентинівна

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  115 
 БАБЕНКО Андрій Леонідович ІДЕЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СПАДЩИНІ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ-ПЕДАГОГІВ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ   120
 ГРОЗАН Світлана Вікторівна ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНО-РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ   125
 ДЕМЧЕНКО Юлія Миколаївна МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ  130 
 ЗАХАРОВА Оксана Віталіївна ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ  134 
 КІР’ЯНОВА Олена Василівна, МАЛЮКОВА Ольга Юріївна ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  138 
 КОТЕЛЯНЕЦЬ Юлія Сергіївна ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ   142
 НЕГРЕБЕЦЬКА Ольга Миколаївна, БОСИЙ Василь Сильвестрович, СИВОКОНЬ Юрій Михайлович АНАЛІТИКО-ПРОГНОСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   146

 ПРИБОРА Роман Іванович

ЗАСТОСУВАННЯ НАВАЧАЛЬНИХ БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСКОЇ МОВИ  151 
 ТКАЧУК Ольга Сергіївна ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ  155 
 ШЕЛУДЬКО Інна Віталіївна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ЕТНОДИЗАЙНУ  159 
 КОВАЛЬОВ Сергій Анатолійович РОЗВИТОК ВИКОНАВСЬКОГО ДИХАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРИ НА ДУХОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ  162 
 УЛЮШЕВА Інесса Валентинівна АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ТИПОВИХ НЕДОЛІКІВ СКРИПАЛЯ-ПОЧАТКІВЦЯ, СПОСОБИ ЇХНЬОГО ВИПРАВЛЕННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ  167 
 ВЛАСЕНКО Каріна Олександрівна МАСОВІ ФOРМИ ВИХОВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАЦІ У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  173 
 ГАЛЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович, ГАЛЕЦЬКА Тетяна Іванівна ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ (E-LEARNING)  176 
 ГАТЕЖ Наталія Василівна ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ   180
 ДОБРОВОЛЬСЬКА Лідія Вікторівна ПЕРІОДІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)   184
 ЖУЛКОВСЬКИЙ Вадим Вікторович МІСЦЕ ТА РОЛЬ ВИХОВНИКА У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)   187
 ЗАЇЧКО Антоніна Сергіївна ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕРАПІЇ ЯК НОВІТНЯ ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ ШКОЛИ І СТУПЕНЯ   191
 МЕН Сіан ХУДОЖНЬО-КОМУНІКАТИВНИЙ ДОСВІД МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ: КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ   195
 ЛАЙ Сяоцянь КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ТВОРЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА   198
 ЛІ Аньань МУЗИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ І КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В РОБОТІ ЗІ СТАРШОКЛАСНИКАМИ   202
 ЛI Юе СПЕЦИФІКА ХУДОЖНЬО-СМИСЛОВИХ УЯВЛЕНЬ У ФОРТЕПІАННОМУ ВИКОНАВСТВІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ  206 
 РОЖЕЛЮК Ірина Ярославівна ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО МОНІТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   211
 ТВЕРДОХЛІБ Сергій Сергійович КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ  216 
 ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна СТАН МОВНОЇ ОСВІТИ У ШКОЛАХ УРСР ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ  221 
 ФІРСОВА Ірина Володимирівна ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ   225
 ФЕСЕНКО Оксана Сергіївна МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  230 
 ДУ Цзілунь ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНО-ЕСТРАДНИХ НАВИЧОК У ШКОЛЯРІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ  234 
Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись