• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

231 Соціальна робота

Факультет: педагогіки, психології та мистецтв

Шифр галузі: 23

Галузь знань: Соціальна робота

Код спеціальності: 231

Найменування спеціальності: Соціальна робота

Освітній ступінь: магістр

Споріднений напрям підготовки (спеціальність):

6.010106 Соціальна педагогіка – освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

7.01010601 Соціальна педагогіка – освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

Нормативний термін навчання для споріднених спеціальностей: 1 рік 04 місяці

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту);

  • за ваучером

Освітньо-професійна програма підготовки:

  • Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

Конкурсні пропозиції 2023 року та Вступні випробування

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись

// google analytics