• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Студенту

Вирішення конфліктних ситуацій

Нормативні документи університету, які регламентують порядок вирішення конфліктних ситуацій здобувачів освіти:

1) Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка регламентує порядок створення апеляційної комісії, визначає принципи роботи, процедуру апеляції результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти Університету, визначає порядок подання заяв на апеляцію та процедуру їх розгляду.

2) Положення про запобігання та протидію булінгу в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка визначає порядок реагування на доведені випадки булінгу та відповідальність причетних осіб.

3) Етичний кодекс університетської спільноти в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка визначає, систематизує, упорядковує та закріплює єдину систему норм, правил і критеріїв професійної етики в усіх видах педагогічної діяльності, що регулюють відносини між науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти, а також між іншими працівниками закладу вищої освіти, підтримують якість професійної діяльності викладачів і честь їхньої професії.

4) Правилами поведінки здобувачів освіти у Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка гарантується захист від будь яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою.

5) Положенням про диплом з відзнакою Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка закріплено можливість перескласти екзамен з однієї навчальної дисципліни на «відмінно» (А – за шкалою ЄКТС).

У разі виникнення конфліктних ситуацій, студент може звернутися за допомогою до:

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись