Атестація здобувачів вищої освіти

Розклад атестації випускників
  • Факультет історії, бізнес-освіти та права
  • Факультет математики, природничих наук та технологій
  • Факультет педагогіки, психології та мистецтв
  • Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
  • Факультет фізичного виховання
 Склад екзаменаційних комісій
 Анкета випускника для отримання диплома