• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Оголошення

ХVIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у ХVIІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання», яка відбудеться 28-29 березня 2024 року на факультеті української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Курси підвищення кваліфікації з інформатичних дисциплін

На початку квітня 2024 року на кафедрі інформатики та інформаційних технологій ЦДУ імені В.Винниченка розпочинають роботу курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за спеціальністю 014.09 «Середня освіта (Інформатика)». Тематика курсів – «Основи веброзробки».

Призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти ЦДУ імені В. Винниченка на Лютий - Березень 2023-2024 н.р.

Вiдповiдно до п.2-5 ст.62 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, Порядку формування рейтингу успішності студентів Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій, рішення Стипендіальної комісії університету від 16.02.2024 р. (протокол №3) призначено академічну стипендію за результатами складання зимової заліково-екзаменаційної сесії студентам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету на лютий – березень 2023-2024 н.р.

Оголошується набір наукових статей до фахового журналу «Наукові записки. Серія: Психологія»

Наукові записки. Серія: Психологія – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі психології.

Звітна профспілкова конференція за 2023 рік

21 лютого 2024 року (середа) о 12:40 відбудеться звітна профспілкова конференція первинної профспілкової організації працівників Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Конференція відбудеться у змішаному (очно-дистанційному) форматі.
Посилання для приєднання до Meet-конференції буде надіслано делегатам на корпоративні пошти.
Делегати, які не зможуть вийти на конференцію через інтернет-ресурси, запрошуються до зали засідань корпусу № 5 ауд. № 204 (другий поверх).
Реєстрація делегатів – з 12:00.

Список делегатів конференції

Методичний семінар «Навчання через дослідження»

Запрошуємо гарантів та розробників освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії долучитися до обговорення питань щодо критерію 10 “Навчання через дослідження”, що застосовується під час акредитації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 26 квітня 2024 року на базі Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кропивницький в online форматі.

Оголошується набір наукових статей до фахового журналу «Наукові записки. Серія: проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти»

Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до фахового журналу
«Наукові записки. Серія: проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти»

Видання є фаховим (категорія Б) за спеціальностями 014 Середня освіта та 015 Професійна освіта.

Статті до №1 (3)’2024 приймаються до 29 лютого 2024 року.

Детальна інформація на сайті журналу https://journals.cusu.in.ua/index.php/pmtp або в Інформаційному листку.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись