Оголошення

Оголошується набір наукових статей до фахового журналу «Наукові записки. Серія: проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти»

Шановні колеги!
Оголошується набір наукових статей до фахового журналу
«Наукові записки. Серія: проблеми природничо-математичної, технологічної та професійної освіти»

Видання є фаховим (категорія Б) за спеціальностями 014 Середня освіта та 015 Професійна освіта.

Статті до №2 (4)’2024 приймаються до 30 серпня 2024 року.

Детальна інформація на сайті журналу https://journals.cusu.in.ua/index.php/pmtp або в Інформаційному листі.

Онлайн-курси HELP для юристів на платформі електронного навчання HELP Ради Європи

18 червня 2024 року на платформі Zoom Комісією з питань юридичної освіти та обізнаності спільно з Проєктом Ради Європи «HELP (Освіта в галузі прав людини для юристів) для України, в тому числі під час війни» презентовано Стратегію впровадження онлайн-курсів Ради Європи HELP до освітнього процесу закладів вищої освіти України.

Вакансії у Сальківській філії КЗ "Заваллівський ліцей"

Сальківська філія КЗ "Заваллівський ліцей" Заваллівської селищної ради Голованівського району Кіровоградської області запрошує на роботу:

Про надання одноразової адресної грошової допомоги

Якщо ви навчалися на денній формі навчання, за державним замовленням і,

  • здобули ступінь бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань "01 Освіта/ Педагогіка",
  • або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань,
  • здобули ступінь магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка» або іншою спеціальністю і галуззю знань за освітньою програмою зі строком навчання 1 рік 4 місяці і завершили навчання у листопаді – грудні 2023 року

Запрошуємо взяти участь XVІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті»

Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь XVІІ Міжнародній науково-практичній інтернет конференції «Проблеми та інновації в математичній, цифровій, природничій і професійній освіті».

Участь у конференції безкоштовна!

Основні напрямки роботи конференції:

  • Зарубіжний та вітчизняний еволюційний досвід, горизонти розвитку психолого-педагогічної, математичної, природничої, цифрової та професійної освіти (Секція 1);
  • Інновації в освіті: методологічні, теоретичні, практичні та методичні аспекти (Секція 2);
  • Використання інформаційно-комунікаційних, цифрових, STEM технологій та засобів навчання у природничо-математичній, технологічній та професійній освіті (Секція 3);
  • Формування Soft Skills навичок у конкурентоздатних фахівців: теорія і практика (Секція 4);
  • Теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності здобувачів освіти у процесі навчання (Секція 5);
  • Актуальні проблеми навчання та технологій у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої фахової, вищої освіти (Секція 6);
  • Особливості еволюції й становлення, проблеми використання автоматизованих систем та штучного інтелекту в освітньому процесі (Секція 7).

Шановні колеги! Оголошується набір наукових статей до фахового журналу «Наукові записки. Серія: Психологія» (категорія Б)

Наукові записки. Серія: Психологія – це наукове рецензоване видання, у якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у галузі психології.
Засновник: Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка.
Рік заснування: 2023.
Періодичність: 4 рази на рік.
ISSN 2786-8680 (Online)
ISSN 2786-8672 (Print)
Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України No 1543 від 20 грудня 2023 р. (додаток 4).
Галузь знань: соціальні та поведінкові науки.
Спеціальність: 053 – Психологія.
Мови видання: українська, англійська, німецька, французька, італійська, польська, литовська.
У журналі висвітлюються актуальні питання психологічної теорії та історії психологічної думки; психології особистості; педагогічної та вікової психології; соціальної психології; організаційної психології; юридичної, економічної та інших галузей психологічної науки.

Детальніше з умовами та вимогами можна ознайомитись за посиланням

Призначення академічних стипендій здобувачам вищої освіти ЦДУ імені В. Винниченка на II семестр (травень-червень) 2023-2024 н.р.

Вiдповiдно до п.2-5 ст.62 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 №882 «Питання стипендіального забезпечення» (зі змінами і доповненнями), Положення про порядок призначення і виплати стипендій в Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка, Порядку формування рейтингу успішності студентів Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка для призначення академічних стипендій, рішення Стипендіальної комісії університету від 23.05.2024 (протокол №10) призначено академічну стипендію студентам, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного бюджету на ІІ семестр (травень-червень) 2023-2024 н.р.