• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Оголошення

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції»

IІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 26 квітня 2024 року на базі Донецького державного університету внутрішніх справ, м. Кропивницький в online форматі.

Місія конференції: обговорення актуальних питань впровадження STEAM-технологій в освітній процес закладів освіти різного рівня та профілю.

Аудиторія: науково-педагогічна спільнота закладів освіти різного рівня та профілю, здобувачі вищої освіти, члени громадських організацій, які сприяють розвитку науки та інноваційних технологій.

Календар конференції:

  • Прийом матеріалів конференції до 04.2024 р.
  • Реєстрація на участь в конференції відбувається до 10.04.2024 р. шляхом реєстрації через Єдину атестаційну систему:
  • для спікерів: https://dnuvs.nppu.org/Trainings/?k=7w__n6x3zfj21x5

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Напрями роботи конференції, умови участі та вимоги до оформлення матеріалів конференції наведено в інформаційному листі.

З вимогами до оформлення тез можна ознайомитись за посиланням.

 

DEAR COLLEAGUES!

We invite you to take part in the IІ International Scientific and Practical Internet Conference «CURRENT ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF STEAM EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION», which will be held on April 26, 2024, at the Donetsk State University of Internal Affairs, Kropyvnytskyi in an online format.

The mission of the conference: discussion of topical issues of the implementation of STEAM technologies in the educational process of educational institutions of various levels and profiles.

Audience: scientific and pedagogical community of educational institutions of various levels and profiles, students of higher education, members of public organizations that contribute to the development of science and innovative technologies.

Calendar of the conference:

Working languages of the conference: Ukrainian, English and Polish. 

The directions of the conference, conditions of participation and requirements for the design of conference materials are given in the information letter.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись