• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
Налагоджуємо співробітництво з Черкаським державним технологічним університетом

Налагоджуємо співробітництво з Черкаським державним технологічним університетом

Активна взаємодія з іншими закладами освіти – запорука успішного поступу в освітньому процесі.

7 червня 2024 року у Черкаському державному технологічному університеті відбулася зустріч, у якій взяли участь представники університетів. З боку ЧДТУ присутні були ректор, професор Олег Григор, проректор із науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків, професор Еміль Фауре, проректор із гуманітарно-виховних питань, професор Валентин Лазуренко, а також декан факультету інформаційних технологій і систем доцент Анатолій Чепинога. Від ЦДУ імені Володимира Винниченка взяли участь в.о. декана факультету математики, природничих наук та технологій, доцент Андрій Ткачук, в.о. завідувача кафедри менеджменту та підприємництва професор Олександр Левченко та в.о. завідувача кафедри інформатики, програмування, штучного інтелекту та технологічної освіти професор Людмила Чистякова.

Під час зустрічі обговорили стратегічні напрями майбутньої співпраці щодо обговорення та реалізації освітніх програм з підготовки бакалаврів та магістрів, а також у майбутніх проєктах. Було зазначено важливість обміну досвідом та впровадження інноваційних технологій навчання. У результаті зустрічі було підписано Угоду про співробітництво.

З проректором із науково-дослідної роботи та міжнародних зв'язків, професором кафедри інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії Емілем Фауре та завідувачем кафедри ком’ютерних наук та системного аналізу, професором Юрієм Триусом було розглянуто питання щодо освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів у галузі комп’ютерних наук та інформаційних систем. В обговоренні освітньо-професійних програм спеціальностей 073 Менеджмент та 051 Економіка взяв участь завідувач кафедри економіки та управління, професор Манн Руслан Володимирович. Розглянули питання подальшої співпраці у сфері міжнародної співпраці,  підготовки наукових кадрів, спільного проведення наукових конференцій, поліпшення якості освітніх програм.

Підписання угоди про співробітництво між університетами сприятиме створенню умов для подальшого розвитку  академічної мобільності  студентів, аспірантів та викладачів, надасть можливість брати участь у наукових, навчальних заходах, навчально-дослідницьких програмах, сприятиме підвищенню якості освіти, підготовці майбутніх висококваліфікованих професіоналів.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись